Մեկնել այստեղից:
Հաճախ տրվող հարցեր

Առանց ուղեկցության անչափահասներ

12 տարեկանից բարձր երեխաները իրավունք ունեն միայնակ ճանապարհորդել, սակայն եթե Ձեր երեխան 12 տարեկանից փոքր է, նրան պետք է ուղեկցի մեկ այլ ուղևոր, որի տարիքը առնվազն 16 տարեկան է: