Մեկնել այստեղից:
Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Փոխադրման պայմանները

ՀՈԴՎԱԾ 1․ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ                        

 1. Սույն պայմանների շրջանակներում՝ բացառությամբ սույն փաստաթղթում նախատեսված դեպքերի, հետևյալ տերմիններն օգտագործվում են ստորև բերված իմաստով․

«Հոդված» նշանակում է սույն «Փոխադրման պայմանների» ցանկացած հոդված:

«Ավիաընկերության տրված կոդը» նշանակում է IATA-ի կողմից թողարկված կոդը, որը նույնականացնում է յուրաքանչյուր փոխադրողին՝ օգտագործելով երկու կամ ավելի տառային, թվային կամ տառաթվային նիշ, և որը ցուցադրվում է տոմսի վրա՝ ի թիվս այլոց: Դրանք նույնականացնում են կոնկրետ ավիափոխադրողների։

«Օդանավակայանի ադմինինստրացիա» նշանակում է օդանավակայանի սեփականատերը և/կամ օպերատորը, որտեղ մենք աշխատում ենք;

«Օդանավակայանի անձնակազմ» նշանակում է ցամաքային և/կամ օդանավակայանի անձնակազմի անդամը կամ գործակալը, որը գործում է մեր անունից;

«Տրամադրված նստատեղերի վճարներ» նշանակում է՝ 4.2-րդ հոդվածով սահմանված վճարման ենթակա ցանկացած նախընտրելի նստատեղի համար վճարները (նստատեղերի տրամադրում);

«Գործող օրենք» նշանակում է բոլոր օրենքները, կանոնադրությունները, կանոնակարգերը, հրամանագրերը, ենթաօրենսդրական ակտերը, վարքագծի պարտադիր կոդերը և պարտադիր ուղեցույցները, ներառյալ՝ ամրագրման, փոխադրման և այլ ծառայությունների համար կիրառելի կոնվենցիան, որոնք մենք տրամադրում ենք Ձեզ սույն Պայմաններին համապատասխան;

«Լիազորված գործակալ» նշանակում է ուղևորների տոմսերի վաճառքի գծով գործակալ, ում տրվել է մուտք դեպի մեր համակարգ՝ օդային փոխադրումները կամ մեր ծառայությունները վաճառելու նպատակով:

«Ուղեբեռ» նշանակում է Ձեր անձնական իրը, որն ուղեկցում է Ձեզ Ձեր թռիչքի ժամանակ: Եթե այլ բան նշված չէ, ապա այն բաղկացած է ինչպես Ձեր Գրանցված, այնպես էլ Չգրանցված Ուղեբեռից։

«Ուղեբեռի թույլտվություն» նշանակում է մեր կողմից սահմանված ուղեբեռի առավելագույն քանակը (քանակի և/կամ քաշի և/կամ չափերի առումով), եթե այդպիսիք կան, և որով յուրաքանչյուր ուղևոր կարող է ճանապարհորդել՝ անկախ այն բանից, թե նա կվճարի դրա համար, թե ոչ՝ կախված ուեվարձի պայմաններից

«Ուղեբեռի նույնականացման պիտակ» նշանակում է փաստաթուղթ, որը տրվել է մեր կողմից՝ բացառապես Ձեր ստուգված ուղեբեռը նույնականացնելու համար:

«Ամրագրում» նշանակում է Ձեր կողմից կամ Ձեր անունից կատարված ամրագրում՝ տոմս գնելու համար, որն ընդունվում է մեր կողմից՝ փոխադրման սույն Ընդհանուր պայմաններին համապատասխան՝ պայմանով, որ մենք կստանանք ամբողջական վճարը:

«Բուքեր» նշանակում է առնվազն 18 տարեկան չափահաս անձ, ով հանդես է գալիս որպես գործակալ բոլոր ուղևորների համար, երբ ամրագրում է իր անունից կամ իր կողմից կամ այլ ուղևորների անունից, ներառյալ՝ Մեծ թվով ուղևորները, և ստանձնում է 2.1 հոդվածով (Ընդհանուր դրույթ) սահմանված պարտավորությունները;

«Կոդ-շերինգային չվերթ» նշանակում է չվերթ, որն իրականացվում է մեկ ավիափոխադրողի՝ «Օպերատիվ փոխադրողի» կողմից, որտեղ մեկ կամ մի քանի այլ ավիափոխադրողների թույլատրվում է տեղադրել իր/իրենց Ավիաընկերության նախագծման կոդը և թռիչքը շուկայահանել «շուկայավարման փոխադրող» լայն հանրությանը։

«Կրեդիտ» նշանակում է գումարի փոխհատուցում, որը մուտքագրվում և պահվում է Ձեր նախնական ամրագրումը հաստող հղման դիմաց և որը կարող է օգտագործվել 7.6-րդ հոդվածի համաձայն:

«Ստուգված ուղեբեռ» կամ «պահված ուղեբեռ» նշանակում է Ձեր ուղեբեռի այն մասը (եթե այդպիսիք կան), որը մենք պահել ենք օդանավի բեռնախցիկում՝ փոխադրելու համար և որի համար մենք թողարկել ենք ուղեբեռի նույնականացման պիտակը:

«Մուտքի վերջնաժամկետ» նշանակում է այն ժամկետը, որը մենք սահմանել ենք Ձեզ համար՝ կատարելու գրանցման գործողությունները, ինչպես սահմանված է սույն Փոխադրման պայմանների 9-րդ հոդվածում:

«Փոխադրման պայմանագիր» նշանակում է, որ մեզ հետ կնքված պայմանագիրը Ձեզ իրավունք է տալիս փոխադրվել չվերթով կամ մի շարք չվերթներով: Փոխադրման պայմանագրի պայմանները կարգավորվում են.

 • Պայմանագրի պայմանները
 • Փոխադրման սույն պայմանները
 • Գործող սակագները
 • Մեր ճամփորդության կանոնները

«Պայմանագրի պայմաններ» նշանակում է այն հայտարարությունները, որոնք պարունակվում կամ ուղարկվում են Ձեր տոմսի հետ, որոնք նույնականացվում են որպես այդպիսին և որոնք հղումով ներառում են փոխադրման սույն պայմանները:

«Կոնվենցիա» նշանակում է փոխադրման պայմանագրի նկատմամբ կիրառելի հետևյալ փաստաթղթերից որ մեկը․

 1. «Վարշավայի 1929 թվականի կոնվենցիա» նշանակում է հետևյալ միջազգային իրավունքի փաստաթղթերից որևէ մեկը, որը կիրառվում է Ձեր փոխադրման նկատմամբ.
  • 1929 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Վարշավայում ստորագրված միջազգային օդային փոխադրումների հետ կապված որոշ կանոնների միավորման մասին կոնվենցիա;
  • 1955 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Հաագայում փոփոխված Վարշավայի կոնվենցիան;
  • Վարշավայի կոնվենցիան՝ փոփոխված Մոնրեալի թիվ 1 լրացուցիչ արձանագրությամբ (1975 թ.);
  • Վարշավայի կոնվենցիան՝ փոփոխված Հաագայում և Մոնրեալի թիվ 2 լրացուցիչ արձանագրությամբ (1975 թ.);
  • Վարշավայի կոնվենցիան՝ փոփոխված Հաագայում և փոփոխված Մոնրեալի թիվ 4 լրացուցիչ արձանագրությամբ (1975 թ.);
  • Գվադալախարայի լրացուցիչ կոնվենցիան (1961)
 2. «Մոնրեալի կոնվենցիա» նշանակում է 1999 թվականի մայիսի 28-ին Մոնրեալում ստորագրված Միջազգային օդային փոխադրումների հետ կապված որոշակի կանոնների միավորման Մոնրեալի կոնվենցիան:

«Օրեր» նշանակում է շաբաթվա յոթ օրերից որևէ մեկը: Ծանուցման նպատակով ծանուցումը ուղարկելու օրը չի հաշվարկվում: Տոմսի վավերականության տևողությունը որոշելու համար տոմսի տրման կամ թռիչքի մեկնարկի օրը չի հաշվարկվում:

«Վնաս» նշանակում է ուղևորի մահ կամ վիրավորում կամ որևէ այլ մարմնական վնասվածք, որը ստացել է ուղևորը, որն առաջացել է օդանավի վրա վթարի հետևանքով կամ բեռնաթափման կամ նստատեղը զբաղեցնելու հետ կապված որևէ գործողության ընթացքում: Դա նաև նշանակում է ուղեբեռի ոչնչացման կամ ամբողջական կամ մասնակի կորստի կամ վնասման դեպքում կրած վնասը, որը տեղի է ունեցել օդային փոխադրման ընթացքում՝ բացառելով ուղեբեռի սովորական մաշվածությունը, ինչպիսիք են փոքր քերծվածքները, ճաքերը, փորվածքները և կտրվածքները: Բացի այդ, դա նշանակում է ուղևորների կամ ուղեբեռի օդային փոխադրումը հետաձգելու հետևանքով առաջացած վնաս:

« Մերժված չվերթ» ցանկացած ուղեևորի չվերթը մերժելը, թեև ուղևորը հայտնել է այդ մասին մինչև վայրէջքը՝ համաձայն ԵԽ 261/2004 կանոնակարգի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, առանց մերժում վայրէջքը հիմնված է ողջամիտ հիմքերի վրա, որոնք կապված են առողջության, անվտանգության կամ ոչ պատշաճ ճամփորդական փաստաթղթերի հետ:

«Բաց գործակալություն» կամ « Բաց գործակալ » նշանակում է, որ մենք տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ մենք գործում ենք երրորդ կողմի մատակարարի անունից, այլ ոչ թե մեզանից, ինչպիսիք են՝ հյուրանոցների, տրանսպորտային ծառայությունների կամ մեքենաների վարձակալության ծառայություններ մատուցողները: Յուրաքանչյուր մատակարար կունենա իր սեփական կանոններն ու պայմանները, որոնք կարգավորում են իր արտադրանքը, որոնք ընդունելի են Ձեզ համար, ի լրումն սույն Պայմանների;

«Ներքին թռիչք» նշանակում է կոմերցիոն չվերթ, որտեղ մեկնումը և ժամանումը կատարվում են նույն երկրում:

«Էլեկտրոնային տոմսի համարը» նշանակում է այն եզակի համարը, որը մենք Ձեզ հատկացնում ենք Ձեր կողմից կատարված ամրագրումը նույնականացնելու համար, որը հաստատվել է մեր կողմից:

«Լրացուցիչ ընտրանքներ» նշանակում է լրացուցիչ իրեր, որոնք ձեռք են բերվել ուղեվարձից դուրս, ներառյալ, առանց սահմանափակման, նստատեղերի ընտրությունը, սնունդը, ապահովագրությունը և ուղեբեռի փոխադրումը:

«Էլեկտրոնային տոմս» նշանակում է մեր կողմից կամ ինչ-որ մեկի ցանկությամբ պահված տոմսը համակարգչային Ամրագրման համակարգով, և այդ մասին վկայում է Ճանապարհորդությունից մնացած հիշողությունը (նաև կոչվում է երթուղթոից և անդորրագրից) կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որն ունի նույն արժեքը, որը թողարկվել է մեր կողմից ինչ-որ մեկի անունով:

«Թռիչք» նշանակում է մեկ չվերթ, որն իրականացվում է մեր կողմից մեկ օդանավակայանից դեպի մյուս օդանավակայան:

«Ֆորս-մաժորային իրադարձություն» նշանակում է մեր վերահսկողությունից դուրս ցանկացած երևույթ, ներառյալ Աստծո կողմից արված գործողությունները, պատերազմը, ռազմական գործողությունները, ապստամբությունը, հեղափոխությունը, ապստամբությունը կամ ռազմական կամ բռնազավթված իշխանությունը, կամ քաղաքացիական պատերազմը, ռադիոակտիվության հրդեհով, ջրհեղեղը, հրաբխային ակտիվությունը, երկրաշարժը, ահաբեկչական գործողությունները, զոհերը, դժբախտ պատահարները, համաճարակը, համավարակը, կարանտինային սահմանափակումները, կառավարական գործողությունները, կանոնակարգերը կամ հրամանները, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում են մեր գործունեության վրա, խռովությունը, իրարանցումը, գործադուլը, սահմանափակումները, արգելափակումները կամ անկարգությունները, որոնք հանգեցնում են գործունեության դադարեցման, դանդաղեցման կամ ընդհատման, աշխատանքը, ցանկացած այլ պատճառ, հանգամանք կամ պատահական պատահար, որը դուրս է մեր վերահսկողությունից, անկախ նրանից, վերը նշված է, թե ոչ և նման է վերը նշվածին, թե ոչ, որոնք խոչընդոտում կամ խանգարում են փոխադրման պայմաններով նախատեսված մեր պարտավորությունների կատարմանը:

« Փոխադրման ընդհանուր պայմաններ» նշանակում է ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման սույն հիմնական պայմանները: Փոխադրման հիմնական պայմանները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են ներկայացվել մեր կողմից ենթակա են փոփոխման:

«Արձակուրդ» նշանակում է ամրագրում, որը պարունակում է թռիչք և կացարան, որը միաժամանակ վաճառվում է Ձեզ՝ ներառված գնով, իսկ վճարումը կատարվում է Ձեր կողմից;

«Փոխադրման վճարներ (կամ տոմսերի վճարներ)» նշանակում է այն վճարները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, ուղևորից գանձվում են մեր կողմից կամ նրա լիազորված գործակալի կողմից՝ տոմսի դիմաց: Նշված վճարների չափը որոշվում է տոմսերի համապատասան (մենք կամ լիազորված գործակալը), ըստ անհրաժեշտության): մեր կողմից գանձվող փոխադրման վճարները, եթե այդպիսիք կան, հասանելի են մեզ մոտ և Fly Arna կայքում:

«IATA» նշանակում է Օդային Տրանսպորտի Միջազգային Ասոցիացիա:

«ICAO» նշանակում է Քաղաքացիական Ավիացիայի Միջազգային Կազմակերպություն:

«Միջազգային թռիչք», ինչպես նշված է կոնվենցիաներում:

«Ինտեգրացված համակարգեր» կամ «համակարգերի ինտեգրում», նշանակում է՝ բաղադրիչի ենթահամակարգերը մեկ գործող համակարգի մեջ համախմբելու գործընթաց: Այն ապահովում է համակարգի հետևողականությունը՝ ստիպելով մասերը կամ բաղադրիչները միասին աշխատել, կամ «մասերից կառուցել կամ ստեղծել մի ամբողջություն»:

«Մարկետինգայինփոխադրող» նշանակում է Կոդ-շերինգային չվերթին առնչվող այն Կողմը, որը վաճառում է փոխադրումներ իր անունով և տեղադրում է իր կոդը գործող փոխադրողի կողմից իրականացվող այդ թռիչքի վրա:

«Օպերատիվ փոխադրող» նշանակում է Կոդ-շերինգային չվերթին առնչվող այն Կողմը, որն իրականացնում է այդպիսի թռիչք իր սեփական կամ վարձակալված օդանավով:

«Ուղևոր» կամ «Դուք», «Ձեր», «Դուք» և «Ինքներդ» նշանակում է ցանկացած անձ (լինի չափահաս, երեխա կամ նորածին), ով իրավունք ունի ինքնաթիռով փոխադրվելու տոմս ունենալ, բացառությամբ անձնակազմի անդամների:

«Ուղևորի տվյալներ» կամ «Անձնական տվյալներ» նշանակում է պահանջվող տեղեկատվություն, ինչպես սահմանված է 6-րդ հոդվածում (Անձնական տվյալներ);

«Մեկնման վայր» նշանակում է մեկնելու վայրը, ինչպես նշված է տոմսում (օրինակ՝ օդանավակայան, երկաթուղային կայարան կամ մեկնման այլ վայր, որը նշված է տոմսի վրա):

«Նշանակման վայր» նշանակում է նպատակային վայրը, ինչպես նշված է տոմսում (օրինակ՝ օդանավակայան կամ այլ նպատակակետ, որը նշված է տոմսում):

«Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով ուղևոր» նշանակում է ցանկացած անձ, ում շարժունակությունը տրանսպորտից օգտվելիս նվազել է որևէ ֆիզիկական հաշմանդամության (զգայական կամ հենաշարժողական ապարատի, մշտական կամ ժամանակավոր), մտավոր հետամնացության կամ թերզարգացման կամ հաշմանդամության որևէ այլ պատճառի կամ տարիքի պատճառով, որի դիրքորոշումը պահանջում է համապատասխան ուշադրություն և հարմարեցում իր հատուկ կարիքներին ծառայությունը հասանելի է բոլոր ուղեւորների համար:

«Արգելված իրեր» նշանակում է, որ որոշ իրեր արգելված են (արգելափակված) կամ սահմանափակվում են դրանք փոխադրելու կամ Ձեր ստուգված կամ չստուգված ուղեբեռում ներառելու համար:

« Կանոնակարգ [ԵԽ] No 261/2004» նշանակում է Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 11-ի թիվ 261/2004 կանոնակարգը (ԵԽ), որով սահմանվում են ուղևորներին փոխհատուցելու և օգնություն ցուցաբերելու ընդհանուր կանոնները չվերթների վայրէջքը և չեղյալ հայտարարումը մերժելու կամ երկարատև ուշացումը մերժելու դեպքում:

«Ամրագրում» նշանակում է ուղևորի փոխադրման ցանկացած հարցումը, որը գրանցված է մեր կամ նրա Լիազորված Գործակալի կողմից:

«Ամրագրման համարը» կամ (PNR) նշանակում է Ուղևորի անվան գրանցումը մեր համակարգչային ամրագրման համակարգի տվյալների բազայում, որը պարունակում է ուղևորի կամ մի խումբ ուղևորների երթուղին:

«Ամրագրման հաստատում» կամ «Տոմս» նշանակում է մեր կամ մեր լիազոր գործակալի կողմից ամրագրման համակարգից տրված «Ամրագրման հաստատում» մակնշված փաստաթուղթը, որը պարունակում է Ուղևորի անունը, թռիչքի տվյալները և Պայմանագրի պայմանները:

«Չվացուցակներ կամ ժամանակացույցի ցուցիչներ» նշանակում է թռիչքների մեկնման և ժամանման ժամերի ցանկը, ինչպես ցույց է տրված փոխադրողի կողմից կամ նրա իրավասության ներքո հրապարակված չվացուցակների ուղեցույցներում և հանրության ուշադրությանն են ներկայացնում էլեկտրոնային տարբերակով:

«Կանգառ» նշանակում է ցանկացած վայր, որը նշված է Ձեր ամրագրման հաստատման մեջ կամ ցուցադրվում է մեր չվացուցակներում որպես պլանավորված կանգառ (անկախ տևողությունից) մեկնման առաջին և վերջին նշանակման վայրի միջև ամրագրման հաստատման մեջ:

«Սահմանումների հատուկ հայտարարագիր» նշանակում է ուղևորի կողմից ստուգման ենթակա ուղեբեռը հանձնելիս արված հայտարարություն, որը սահմանում է արժեքը, որն ավելի բարձր է, քան Կոնվենցիայով սահմանված պարտավորության սահմանաչափը՝ հավելավճարի դիմաց:

«Փոխառության հատուկ իրավունքներ» կամ «SDR» նշանակում է արժույթի բաղադրյալ միավոր, որը արժույթների զամբյուղ է, որը բաղկացած է եվրոյից, ճապոնական իենից, ֆունտ ստեռլինգից և ԱՄՆ դոլարից և որն օգտագործվում է որպես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փոխանակման պաշտոնական միավոր: SDR-ի արժութային արժեքները տատանվում են և վերահաշվարկվում յուրաքանչյուր բանկային օր: Սույն արժեքները հայտնի են առևտրային բանկիրներից շատերին և պարբերաբար հրապարակվում են առաջատար ֆինանսական ամսագրերում:

«Սակագին» նշանակում է մեր հրապարակված ուղեվարձերը, վճարները և/կամ փոխադրման հետ կապված ընդհանուր պայմանները, որոնք ներկայացվել են համապատասխան մարմիններին, որտեղ անհրաժեշտություն կա:

«Հարկեր» նշանակում է կառավարությունների, օդանավակայանի օպերատորի կամ որևէ այլ մարմնի կողմից սահմանված վճարներ, հարկեր և գանձումներ: (Տե՛ս նաև «Հարկերի» սահմանումը հոդված 8.2-ում):

«Ճամփորդության կանոնները» մեր կողմից հրապարակված և ամրագրման ամսաթվից գործող կանոններ են (փոփոխված), բացառությամբ սույն Փոխադրման պայմանների, որոնք գործում են ամրագրման ամսաթվից, որոնք կարգավորում են ուղևորների և/կամ ուղեբեռի փոխադրումը և ներառում են գործող Սակագները. դրանք հասանելի են մեր կայքում և մեր գրասենյակներում՝ ըստ պահանջի:

«Չստուգված ուղեբեռ» կամ «Կաբինային ուղեբեռ» նշանակում է ողջ ուղեբեռը, բացառությամբ ստուգված ուղեբեռի, ներառյալ բոլոր անձնական իրերը, որոնք Դուք տանում եք ինքնաթիռ: Այդ չստուգված ուղեբեռը մնում է ուղևորի հսկողության տակ:

«Մենք», «մեր», «մեզ», «Fly Arna» նշանակում է Fly Arna ավիաուղիներ, որը ստեղծվել է գրանցման երկրի օրենքների համաձայն, ավելին նույնականացվում է՝ սահմանված 7.4 հոդվածով (Մեր նույնականացումը):

«Վեբ կայք» «Կամ բջջային հավելված» նշանակում է մեր https://www.flyarna.com/ ինտերնետային կայքը կամ բջջային հավելվածներ, որտեղ շահագործվում է Fly Arna:

 1. Մենք օգտագործել ենք խորագրերը, որոնք կօգնեն Ձեզ հասկանալ սույն պայմանները և հեշտությամբ գտնել տեղեկատվությունը:
 2. Սույն Պայմաններում դեպի «Հոդված» հղումը նշանակում է սույն Պայմանների հոդվածը:
 3. Սույն Պայմաններում ցանկացած հղում օրենքին, կանոնադրական դրույթին, ենթակա օրենսդրությանը, օրենսգրքին կամ ուղեցույցին («օրենսդրություն») հղում է ժամանակ առ ժամանակ փոփոխված և գործող օրենսդրությանը և ցանկացած օրենսդրությանը, որը վերահաստատվում կամ ամրապնդում է (փոփոխությամբ կամ առանց փոփոխության) ցանկացած նման օրենսդրություն:
 4. Բեռների փոխադրման մեր ընդհանուր պայմանները հրապարակված են կայքում

ՀՈԴՎԱԾ 2․ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 1. Հիմնական դրույթներ
  1. Փոխադրման սույն հիմնական պայմանները կարգավորում են ցանկացած ամրագրում, որը Դուք անում եք մեզ հետ և կարգավորում է ցանկացած պարտավորություն, որը մենք կարող ենք ունենալ այդ ամրագրման հետ կապված, քանի որ դա մեզ հետ Ձեր փոխադրման պայմանագրի մաս է կազմում և վերաբերում է միայն այն փոխադրմանը, որը մենք տրամադրում ենք Ձեզ, որի համար մեր նշած կոդը հայտնվում է տոմսի վրա, եթե հոդված 2.2-ով այլ բան նախատեսված չէ:
  2. Բացի սույն Պայմաններից, յուրաքանչյուր մատակարար կունենա իր գործող պայմանները և այն պայմանները, որոնք կառավարում են իր արտադրանքի և ծառայությունների վաճառքը: Խնդրում ենք համոզվել, որ Դուք ծանոթացել եք ինչպես սույն Պայմաններին, այնպես էլ համապատասխան մատակարարների կողմից մատուցվող ցանկացած լրացուցիչ ծառայությունների պայմաններին և այլ պայմաններին, նախքան գործարքը մեզ հետ կատարելը:
  3. Փոխադրման սույն հիմնական պայմանները հասանելի են մեր վաճառքի գրասենյակներում կամ լիազորված գործակալների մոտ և հասանելի են Fly Arnaյի կայքում՝ սեղմելով Պայմանների և կանոնների հիպերհղումների վրա: Լրջագույնս խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ սույն Պայմաններին և կանոններին, որոնք գործում են ցանկացած լրացուցիչ ծառայությունների համար, որոնք ցանկանում եք ձեռք բերել:
  4. Մեզ հետ չվերթ ամրագրելով և/կամ մեզ հետ չվերթ գրանցելով և/կամ որևէ հավելյալ ծառայություններ՝ Դուք ինքնաբերաբար ընդունում եք փոխադրման սույն հիմնական պայմանները Ձեր և Ձեր ամրագրման հաստատմամբ ընդգրկված որևէ մեկի անունից:
  5.  Փոխադրման սույն հիմնական պայմանները գործում են նաև անվճար կամ իջեցված ուղեվարձով փոխադրումների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան նախատեսված չէ փոխադրման պայմանագրով կամ որևէ այլ պայմանագրային փաստաթղթում, որը մեզ կապում է ուղևորի հետ:
  6. Երբ Դուք ամրագրում եք կատարում, Դուք պետք է լինեք առնվազն 18 տարեկան՝ Ամրագրող լինելու համար և, մենք կխնդրենք Ձեր ամրագրման անունը, որը հայտնի է որպես Ամրագրող․

(ա) Ամրագրման մեջ նշված ուղևորների անունից ընդունել սույն Պայմանները;

(բ) Պատասխանատվություն կրել մեզանից կամ ամրագրում իրականացնող մեր մատակարարներից ցանկացած հաղորդագրություն կամ նամակագրություն ստանալու և փոխանցելու համար (ներառյալ փոփոխությունները, լրացումները և չեղարկումների հայտարարումը), ամրագրման մեջ նշված բոլոր ուղևորներին;

(գ) Եթե պատվիրատուն ուղևոր չէ, Դուք համաձայնում եք, որ պատվիրատուն իրավասու է տրամադրել ուղևորի/ուղևորների անձնական տվյալները ամրագրման ընթացքում; Դուք նաև համաձայնում եք մեզ տրամադրել ամրագրման ժամանակ ղեկավար ուղևորի կոնտակտային տվյալները, որոնք կարող են կապվել մեզ հետ՝ խափանման դեպքերին տեղեկացնելու նպատակով, ներառյալ ուշացումները և չեղարկումները կամ շուկայավարումը;

(դ) Ընդունել, որ նույն ամրագրման մեջ գտնվող ցանկացած այլ ուղևոր կարող է կատարել հետագա փոփոխությունները (եթե դա թույլատրվում է մեր փոփոխությունների քաղաքականությամբ)՝ անցնելով տվյալների պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության հարցերը և հաստատելով մեզ, որ նրանք ունեն նման փոփոխություններ կատարելու Ձեր համաձայնությունը: Բարեխղճորեն գործելով մեր տվյալների պաշտպանության անվտանգության հարցերի պատասխաններին համապատասխան, մենք պատասխանատվություն չենք կրում նման փոփոխություններ կատարելու համար, եթե առանց մեր իմացության, Ձեր կողմից համաձայնություն չի տրվել:

(ե) Հաստատեք, որ Դուք ունեք յուրաքանչյուր Ուղևորի համաձայնությունը՝ ստանալու ցանկացած փոխհատուցում և, անհրաժեշտության դեպքում, չնախատեսված ծախսեր կամ փոխհատուցում, որոնք պարտք են և ենթակա են վճարման՝ Ամրագրմամբ: Երբ ամրագրումը կատարվում է երրորդ կողմի կողմից (ներառյալ ամրագրման համակարգերը), երրորդ կողմը (օրինակ՝ տուրիստական գործակալը) հանդես է գալիս որպես Ամրագրող և ստանձնում է Ամրագրողի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները Ամրագրման մեջ նշված ուղևորների անունից; և

 1. Դուք ընդունում եք, որ Ձեր անձնական տվյալները մեզ տրվել են մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ արտահայտված նպատակների համար և մեզ տրամադրել եք Ձեր կոնտակտային տվյալները որպես Ամրագրող և/կամ Ամրագրողին Ձեր անունից գործելու իրավասություն տրամադրելու համար, Դուք համաձայնում եք սույն կոնտակտային տվյալներն օգտագործել՝ հետագայում Ամրագրողի և մեզ կամ մեր մատակարարների միջև նամակագրության համար: Խնդրում ենք ստուգել, որ մեզ տրամադրված Ամրագրողի կոնտակտային տվյալները ճիշտ են և անմիջապես տեղեկացրեք մեզ՝ այդ տվյալները փոխվելու դեպքում:
 2. Մենք առաջին հերթին կետից կետ փոխադրող ենք, բայց մենք կարող ենք օգտագործել մեր չվերթները հետագա ուղևորությունների համար՝ համատեղ չվերթների ծառայություններ մատուցելու համար: Եթե Դուք չվերթ եք ամրագրել Fly Arna-ի հետ միայն նույն PNR-ի շրջանակներում, մենք պատասխանատվություն կկրենք Ձեր չվերթի համար: Իսկ եթե Դուք չվերթ եք ամրագրել Fly Arna-ի հետ այլ PNR-ով կամ այլ ավիափոխադրողների թռիչքներով, սա փոխադրման առանձին պայմանագիր է: Նման դեպքում մենք չենք երաշխավորում կամ պատասխանատվություն չենք կրում հետագա չվերթի կամ այլ փոխադրողների չվերթների ժամանակ բաց թողնված փոխադրումների համար: Եթե Դուք որոշեք ամրագրել սույն հաջորդ չվերթը կամ այլ փոխադրողի չվերթը, ապա Դուք պատասխանատու եք գրանցման, ուղեբեռի փոխադրման և հետագա թռիչքի կամ այլ փոխադրողների չվերթների համար՝ առանց բացառության բոլոր պահանջների կատարման համար: Եթե Դուք որոշեք ամրագրել սույն հաջորդ չվերթը կամ այլ փոխադրողի չվերթը, ապա Դուք պատասխանատու եք առցանց գրանցման, ուղեբեռի փոխադրման և հետագա թռիչքի կամ այլ փոխադրողների չվերթների համար՝ առանց բացառության բոլոր պահանջների կատարման համար: Կասկած չունենալու համար, քանի որ Fly Arna-ն կետից կետ փոխադրող է, մենք պահանջում ենք, որ Դուք կամ Ձեր ամրագրման ցանկացած ուղևոր ունենա մուտքի վիզա ԱՄԷ-ում, Մարոկկոյում, Եգիպտոսում կամ որևէ վայրում դեպի կանգառի կայան մուտք ունենալու համար, որպեսզի չվերթով ճանապարհորդելիս այդ վավեր վիզան գործի, իսկ եթե ոչ, ապա Դուք կամ Ձեր ամրագրման որևէ այլ ուղևոր պետք է փոխադրվի միացնող չվերթային ծառայությամբ:
 3. Փոխադրման ոչ մի գործակալ, աշխատակից կամ ներկայացուցիչ իրավունք չունի փոխելու, փոփոխելու կամ հրաժարվելու փոխադրման սույն պայմանների որևէ դրույթ:
 4. Չարտերներ,Կոդ-Շերինգներ և Լրացուցիչ Ծառայություններ
  1. Մեր կողմից տրամադրվող որոշ չվերթեր գործում են Չարտերային կամ Կոդ-շերինգային համաձայնագրերով: 
  2. Ուղևորը փոխադրման պայմանագրի կնքման պահին տեղեկացվում է գործող փոխադրողի (փոխադրողների) ինքնության մասին: Փոխադրման պայմանագրի կնքումից հետո փոխադրողը, որը տարբերվում է տոմսուն նշվածից, կարող է իրականացնել տվյալ օդային փոխադրումը, և ուղևորը պետք է տեղեկացվի փաստացի օդային փոխադրողի ինքնության մասին, երբ դա հայտնի դառնա: Բոլոր դեպքերում ուղևորը պետք է տեղեկացվի ամենաուշը գրանցման ժամանակ կամ առանց նախնական գրանցման միացման դեպքում՝ նախքան վայրէջքը՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի:
  3. Գործող օդային փոխադրողը պետք է կիրառի փոխադրման իր սեփական հիմնական պայմանները և ընթացակարգերը և իր կողմից իրականացվող Կոդ-Շերինգային թռիչքներում լուծի ուղևորների բոլոր պահանջները: Կասկածներից խուսափելու համար ո՛չ Մարքեթինգային, ո՛չ էլ Գործող Օպերատորը իրավունք չունեն մյուսին պարտադրելու՝ փոխել իր Օդային Փոխադրման պայմանները, այդ արտոնությունների միակ պատասխանատուն այն փոխադրողն է, որն առաջարկում է ավելի բարձր արտոնություններ:
  4. Չնայած 2.1 հոդվածին (Ընդհանուր դրույթներ), եթե օդային փոխադրման պայմանագրի կնքման ընթացքում մենք նաև համաձայն ենք երրորդ անձանց հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերել՝ Ձեզ լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու համար, մենք այդպիսի պայմանավորվածություններ կկատարենք միայն որպես Մատակարարի գործակալ և պատասխանատվություն չպետք է ունենա Ձեր նկատմամբ (բացառությամբ մեր կողմից որևէ անփութության) նման պայմանավորվածություններ կատարելու դեպքում, քանի որ օդային փոխադրման ժամանակահատվածը չի տարածվում օդանավակայանից դուրս գտնվող ցամաքային, ծովային կամ ներքին ջրային ճանապարհով փոխադրման վրա: Նման լրացուցիչ ծառայությունների համար առաջարկվող գները առաջարկվում են համապատասխան երրորդ կողմի մատակարարի կողմից և գնանշման ընդունումը մեզ թույլ է տալիս Ձեր անունից կատարել արժեքի ամբողջական վճարում համապատասխան երրորդ կողմին:
  5.  
 5. Գերակա օրենք

Փոխադրման սույն Հիմնական Պայմանները գործող են, եթե դրանք չեն համապատասխանում մեր Սակագներին կամ օրենքներին, որոնք վերաբերում են Ձեր Փոխադրման պայմանագրին, որի դեպքում կգործեն Սակագինը կամ օրենքը: Եթե փոխադրման սույն Հիմնական պայմաններից մեկը սույն կերպ անվավեր դառնա, մյուս պայմանները դեռ կգործեն:

 1.  Պայմանների վավերականությունը
  1. Բոլոր փոխադրումները ենթարկվում են Փոխադրման հիմնական պայմաններին` փոխադրողների ուղեվարձի կանոնակարգերին, որոնք գործում են Ուղևորի ամրագրման պահից:
  2. Փոխադրման սույն Հիմնական Պայմանների և ցանկացած այլ ճամփորդական կանոնների միջև անհամապատասխանության դեպքում, որոնք կարող ենք առկա լինել, սույն Հիմնական Փոխադրման պայմանները գերակա են: Եթե մեր Ճամփորդական Կանոնակարգի որևէ մաս սույն կերպ անվավեր դառնա, Ճամփորդության կանոնակարգի մյուս մասերը դեռ կգործեն:
 2. Գերակա է անգլերեն լեզվով տեքստը

Սույն փոխադրման հիմնական պայմանները կարող են վերարտադրվել մի քանի լեզուներով: Եթե կա որևէ անհամապատասխանություն անգլերեն տեքստի և ոչ անգլերեն տեքստի միջև, ապա անգլերեն տեքստը գերակա է, եթե տեղական օրենսդրությամբ այլ բան չի պահանջում: 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ, ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԸ.

 1. Ճանապարհորդության նախապատրաստում
  1. Դուք միայնակ եք պատասխանատու Ձեր ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանավորվածությունները կատարելու համար և վստահ լինեկու, որ Դուք կատարեք այն վայրերի բոլոր օրենքները, կանոնակարգերը և պատվերները, որտեղ Դուք կուղևորվեք հետևյալ կերպ.
 • Համապատասխան դեսպանատներից կամ հյուպատոսություններից պարզել, թե արդյոք Ձեզ անհրաժեշտ է անձնագիր, վիզա կամ այլ ճամփորդական փաստաթուղթ, բժշկական փաստաթուղթ կամ հետագա ճանապարհորդության մասին վկայող փաստաթուղթ;
 • Ստանալ այդ փաստաթղթերը;
 • Ստանալ պատվաստումներ; և
 • Պարզել Ձեր առողջությանը և անվտանգությանը վնասող վտանգների մասին Ձեր գտնվելու վայրում (վայրերում):
  1. Եթե մենք տրամադրում ենք օգնություն կամ տեղեկատվություն Ձեր ճանապարհորդության վերը նշված կողմերից որևէ մեկի համար, ապա դա Ձեզ չի ազատում Ձեր պատասխանատվությունից:
  2. Նախքան ճամփորդության մեկնարկը, Դուք պետք է հետաքրքրվեք Ձեր գնտվելու վայրի (վայրերի) ցանկացած տեղական խնդիրների և պայմանների մասին: Մենք որևէ հայտարարություն չենք անում անվտանգության, պայմանների կամ այլ խնդիրների վերաբերյալ, որոնք կարող են գոյություն ունենալ ցանկացած վայրում: 
 • Տուրիստական ապահովագրություն

Քանի որ ճանապարհորդությունը ներառում է բազմաթիվ ռիսկեր, և Ձեր նկատմամբ մեր պատասխանատվությունը կարող է սահմանափակվել, Դուք կարող եք ընտրել՝ ձեռք բերել տուրիստական ապահովագրություն, որը կարող է ներառել հարցեր, ներառյալ հետևյալները․

 • Տուրիստական ծրագրերի փոփոխություն և ճանապարհորդությունների չեղարկում,
 • Բժշկական և հիվանդանոցային ծախսեր,
 • Մարմնական վնասվածքներ և մահ,
 • Ուշացած, վնասված կամ կորսված ուղեբեռ և այլ իրեր, կամ
 • Բաց թողնված չվերթերի միացումներ և լրացուցիչ ծախսեր:
  1. Ավիատոմսեր․ հավատարմության ծրագիր

Ավիատոմսերն Fly Arna-ի հավատարմության ծրագիրն է: Ավիատոմսերի պայմանների և դրույթների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, խնդրում ենք անցնել սույն հղումով.

ՀՈԴՎԱԾ 4․ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐ

 1. Հիմնական դրույթներ
  1. Չվերթի ամրագրումը կատարվում է այն դեպքում, երբ գրանցվում է որպես ընդունված և հաստատված փոխադրողի ամրագրման համակարգչային համակարգում՝ ուղևորի խնդրանքով մեր կամ մեր լիազորված գործակալի կողմից: Չվերթի ամրագրումը կարող է իրականացվել կամ մեր զանգերի կենտրոնների կամ մեր առցանց ամրագրման համակարգի միջոցով, որը հասանելի է մեր կայքում:
  2. Բոլոր ամրագրումների համար կտրամադրվեն տոմսեր էլեկտրոնային տարբերակով: Սակագները երաշխավորված չեն մինչև տոմսերը գնելը:
  3. Տոմսը գնելուց հետո համակարգը ստեղծում է տոմս, որը կուղարկվի էլեկտրոնային փոստով՝ ամրագրման պահին Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Դուք պետք է տպեք այդ տոմսը և օգտագործեք այն օդանավակայան մուտք գործելու և գրանցվելու համար: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած ապակողմնորոշող խորհրդատվության կամ ցանկացած անհաջողությունների կամ Լիազորված Գործակալի սխալի համար կամ մեր ամրագրման համակարգի և ցանկացած այլ ենդահամակարգի կողմից ձախողման համար, բայց չենք սահմանափակվում առցանց վճարային համակարգերով, առցանց ճանապարհորդական գործակալների համակարգերով և այլն:
  4. Դուք պատասխանատու եք ամրագրման մեջ նշված բոլոր տուրիստական կանոնների պահպանման համար: Եթե Դուք ավարտեք Ձեր ամրագրումը, մենք սույն տուրիստական Կանոնակարգերը կհամարենք Ձեր կողմից ընդունված:
  5. Դուք պատասխանատու եք Ամրագրման պահին Ձեր կողմից տրամադրված բոլոր տվյալների ճշգրտության համար, ներառյալ Ձեր հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը կօգտագործվի՝ Ձեզ հետ մեր ողջ հաղորդակցության համար:
  6. Ամրագրման պահին Դուք պետք է մեզ տեղեկացնեք, եթե ունեք որևէ առողջական խնդիր կամ այլ պայման, որի համար կարող եք բժշկական օգնություն կամ հատուկ օգնություն պահանջել՝ նավ նստելու, իջնելու կամ օդանավ նստելիս (ինչպես սահմանված է 5-րդ հոդվածում):
 2. Տոմսի վաճառքի ժամկետները

Եթե մենք չստանանք տոմսի համար վճարվող բոլոր գումարները (ներառյալ բոլոր հարկերը, վճարները, ցանկացած լրացուցիչ տարբերակները և վճարները) մինչև մեր կողմից առաջարկված տոմսերի տրամադրման նշված ժամկետը, մենք իրավունք կունենանք չեղարկել Ձեր ամրագրումը առանց ծանուցման և տեղը հատկացնել մեկ այլ ուղևորի՝ առանց որևէ այլ պարտավորություն ունենալու համապատասխան ուղևորի նկատմամբ, որը չի վճարել և կրել փոխադրողի կողմից որևէ պատասխանատվություն:

 1. Տեղերի բաշխում

Մենք կփորձենք նախօրոք բավարարել տեղերի բախշման պահանջները, բայց մենք չենք կարող երաշխավորել, որ Դուք կկարողանաք նստել որևէ կոնկրետ տեղում, նույնիսկ եթե ամրագրումը հաստատվի նշված նստատեղի համար: Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած ժամանակ բաշխել կամ վերաբաշխել ցանկացած տեղ, նույնիսկ ինքնաթիռում վայրէջքից հետո, քանի որ մենք կարող ենք դա անել շահագործման, անվտանգային կամ անվտանգության նկատառումներով։

 1. Ծառայություն օդանավի վրա 
  1. Մենք որևէ երաշխիք չենք տալիս չվերթների ժամանակ ժամանցային սարքավորումների և գովազդվող ծրագրերի տրամադրման/առկայության վերաբերյալ. գովազդվող սննդի կամ գովազդվող չվերթային ծառայությունների առկայությունը:
  2. Մենք չենք երաշխավորում, որ սնունդը միշտ կհամապատասխանի իր ճշգրիտ նկարագրությանը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ դրանք պատրաստվել են պատվերով՝ երրորդ անձանց կողմից: Մենք չենք ընդունում առանց ընկուզեղեն սնունդ տրամադրելու խնդրանքները և չենք երաշխավորում, որ մեր ինքնաթիռը զերծ կլինի ընկույզից կամ ընկուզեղենից:
 2. Ամրագրումների փոփոխություններ
  1. Եթե Դուք ցանկանում եք փոխել Ձեր ամրագրումը, Դուք կարող եք դա անել պայմանագրի դրույթներին և պայմաններին համապատասխան, և նոր տոմսը կհաստատվի ու կտրվի միայն վճարման ցանկացած կիրառելի տարբերակից հետո՝ սակագների տարբերություն, վճարներ և տուրքեր, ինչպես նկարագրված է մեր տուրիստական կանոններում և տեղեկացվել է Ձեզ մեզ կամ մեր լիազորված գործակալին։
  2. Մենք տրամադրում ենք միայն փոխադրամիջոց այն անձանց, ովքեր նշված են տոմսի տակ՝ համաձայն փոխադրման սույն հիմնական պայմաններին: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած այլ անձի նկատմամբ, ով հավակնում է նույն տոմսով փոխադրման իրավունք ստանալ։
  3. Տոմսը փոխանցման ենթակա չէ, և դա իրավունք ունի օգտագործել միայն այն ուղևորը, ում անունը տպված է տոմսի վրա:
  4. Որոշ ուղեվարձերի վրա տարածվում են սահմանափակումներ կամ բացառում են պայմանների փոփոխության հնարավորությունը։
 3. Ամրագրումների չեղարկում
  1. Եթե ցանկանում եք չեղարկել Ձեր ամրագրումը, Դուք կարող եք դա անել Ձեր փոխադրման պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:
 4. Որոշ ուղեվարձերի վրա տարածվում են սահմանափակումներ կամ բացառում են պայմանների չեղարկման հնարավորությունը։
 5. Ամրագրումների վերահաստատում
  1. Եթե այլ բան նախատեսված չէ, ուրեմն չվերթից առաջ պարտադիր չէ վերահաստատել ամրագրումները կամ փոխհատուցել ամրագրումները: Եթե Ձեզանից պահանջվի վերահաստատել Ձեր ամրագրումը թռիչքից առաջ, մենք կամ մեր լիազորված գործակալը Ձեզ խորհուրդ կտան, թե երբ, ինչպես և որտեղ պետք է դա անել:
  2. Եթե դա պահանջվի, և Դուք չկարողանաք վերահաստատել, մենք կարող ենք չեղարկել Ձեր հետագա կամ հետադարձ ամրագրումները, և վճարված ուղեվարձը չի փոխհատուցվի նման չեղարկված ամրագրման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա թույլատրվում է Ձեր տոմսի համար գործող պայմաններով:
 6. Հետագա ամրագրումների չեղարկում
  1. Մենք կչեղարկենք Ձեր Ամրագրման չօգտագործված հատվածը, եթե Դուք չգրանցվեք որևէ չվերթի համար, կամ եթե, գրանցվելով, Դուք չներկայանաք վայրէջքի մուտքի մոտ Ձեր վայրեջքի կտրոնով՝ մեր կողմից սահմանված ժամկետում:
  2. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր առջև որևէ կորստի կամ ծախսի համար, որը բխում է 9.1-րդ և 9.3-րդ հոդվածների պահանջներին ամբողջությամբ չկատարելու հետևանքով:

 

 1. Անվանափոխություն
  1. Դուք կարող եք դիմել անվանափոփոխության համար, եթե ամրագրումը վճարված է, իսկ ուղևորի անունը փոխելու համար Ձեզանից կպահանջվի վճարել անվանափոփոխության ծախսը, ինչպես նաև ուղեվարձի ցանկացած տարբերություն, եթե հասանելի է:
  2. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Ձեզանից կպահանջվի ավարտին հասցնել սույն գործընթացը՝ մեկնման նախատեսված ժամից առնվազն 24 ժամ առաջ:

Անվանափոխության հնարավորությունը հասանելի չէ «Էյր Արաբիա Մարոկկո»-ի կամ ամրագրվող տեղերի մի մասի համար:

 1. Որոշ ուղեվարձերի վրա տարածվում են սահմանափակումներ կամ բացառում են պայմանների անվանփոփոխության հնարավորությունը։

ՀՈԴՎԱԾ 5․ ՀԱՏՈՒԿ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՉՎԵՐԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Հիմնական դրույթ
  1. Եթե Դուք ունեք առողջական խնդիրներ կամ հատուկ հիվանդություն, որը կարող է ազդել հերմետիկ խցիկում չվերթի վրա, խորհուրդ է տրվում չվերթից առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ, հատկապես երկարաժամկետ թռիչքի ժամանակ և ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, որպեսզի չվերթն անցնի առանց միջադեպերի:
  2. Ցանկալի է, որ ամրագրում կատարելիս Դուք մեզ տեղեկացնեք Ձեր հաշմանդամության կամ հատուկ օգնության կարիքի մասին: Եթե հատուկ օգնության հարցումը ներկայացվի ամրագրումից հետո կամ համապատասխան կանոնակարգերին համապատասխան, մեկնելուց 48 ժամ առաջ, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի իրականացնենք հարցումը՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի՝ մասնավորապես հաշվի առնելով ժամկետը և պահանջվող աջակցության առանձնահատկությունը։ Եթե Դուք գրանցման կամ վայրէջքի ժամանակ պահանջում եք հատուկ խնամք, որի հարցումը ժամանակին չի արվել սույն հոդվածի համաձայն, մենք իրավունք ունենք մերժել ուղևորին՝ 10-րդ հոդվածի համաձայն:
  3. Առանց ուղեկցողի երեխաների, սահմանափակ շարժունակությամբ ուղևորների և հիվանդություններ ունեցող անձանց կամ ցանկացած այլ անձանց փոխադրումը, ովքեր պահանջում են հատուկ խնամք, քանի որ Դուք չեք կարող ինքնուրույն սնվել կամ օգտվել զուգարանից առանց կողմնակի աջակցության, կամ դուրս գալ ինքնաթիռի սրահից առանց կողմնակի աջակության, կամ Դուք ունեք հատուկ կարիքներ, որոնք պահանջում են հատուկ սարքավորումներ, մենք Ձեզ կտեղափոխենք միայն այն դեպքում, եթե (ա) Դուք թույլտվություն եք ստացել այն բժշկից, որին մենք համարում ենք բավական բանիմաց, մինչև վայրէջքի պահը, և (բ) Ձեզ ուղեկցում է մի անձը, ով կարող է խնամել Ձեզ՝ հոգալ Ձեր կարիքները։ Հղի կանանց փոխադրման թույլտվությունը կարող է իրականացվել նախնական համաձայնությամբ՝ 5.3-րդ հոդվածի համաձայն: Ուղևորների փոխադրման հետ կապված հատուկ պայմանները, որոնք նշված են սույն 5.1 հոդվածում, հասանելի են մեզ և մեր լիազորված գործակալներին՝ հարցումով և Fly Arnaյի կայքում:
  4. Խորը երակային թրոմբոզ (DVT)

Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ երկարատև անշարժությունը կարող է դառնալ ոտքերում արյան թրոմբների ձևավորման ռիսկի գործոն (DVT - խորը երակային թրոմբոզ): Եթե զգում եք, որ կարող եք ունենալ DVT կամ այլ առողջական խնդիրներ, նախքան ճանապարհորդությունը խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ:

 1.  Հղի ուղևորների, նորածինների, երեխաների և փոքր տարիքի երեխաների փոխադրում
  1. Եթե հղի եք, ապա պետք է պահպանեք հետևյալ նախազգուշական միջոցները։
 1. Մենք կտեղափոխենք Ձեզ մինչև 28 շաբաթական հղիության պայմանով, որ Դուք պետք է լրացրել եք «ԱՊԱԳԱ ՄԱՅՐԻԿԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ», որը Ձեզ կտրվի գրանցման պահին:
 2. Մենք Ձեզ կտեղափոխենք Ձեր 28-րդ շաբաթը լրանալուց հետո և մինչև հղիության մինչև 36 շաբաթը, կամ մինչև հղիության 32-րդ շաբաթը, եթե Դուք սպասում եք զույգ ծնունդների, օրինակ՝ երկվորյակների կամ եռյակի, միայն այն դեպքում, եթե Դուք մեզ բժշկական թուղթ կամ նամակ տրամադրեք
 3. Բժշկական եզրակացությունը կամ նամակը պետք է գրված լինի անգլերեն լեզվով, ստորագրված և բժշկի կնիքով դրոշմված՝ հետևյալ նշումով.
 • Ձեր հղիության շաբաթների ճշգրիտ քանակը,
 • Ծննդյան ակնկալվող ամսաթիվը,
 • Հղիության վիճակը ստաբիլ է, և
 • Հաստատում եք, որ Դուք պատրաստ եք առնվազն Ձեր արտագնա չվերթին:  

Տրման ամսաթիվը չպետք է լինի մեկնման օրվանից յոթ (7) օր առաջ: Ձեզանից կպահանջվի նաև լրացնել «ԱՊԱԳԱ ՄԱՅՐԻԿԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ», որը Ձեզ կտրվի գրանցման պահին:

 1. Մենք Ձեզ չենք կարող տեղափոխել Ձեր 36 շաբաթական հղիության ավարտից հետո:
 2. Եթե Դուք ցանկանում եք ճանապարհորդել ծննդաբերությունից հետո յոթ օրվա ընթացքում, ապա անհրաժեշտություն կլինի ունենալ բժշկի կողմից տեղեկանք: Նորածինները չեն կարող ճանապարհորդել ծննդաբերությունից հետո 48 ժամվա ընթացքում և անհրաժեշտ է բժշկական թույլտվություն՝ ծննդաբերությունից հետո երեքից յոթ օր ճանապարհորդելու համար:
  1. Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ․
 1. Մենք չենք կարծում, որ ճանապարհորդությունն անվտանգ է Ձեզ համար հղիության ընթացքում՝ որևէ կոնկրետ պահին: Չվերթից առաջ խորհրդակցեք Ձեր անձնական բժիշկի հետ: Վերը նշված ժամանակահատվածները միայն մեր նվազագույն պահանջներն են:
 2. Որոշ երկրներ սահմանում են երկրի քաղաքացի չհանդիսացող հղի կանանց մուտքի սահմանափակումներ։ Չվերթից առաջ ճշտեք համապատասխան դեսպանատան կամ հյուպատոսության հետ՝ հետագա սահմանափակումները պարզելու համար:
  1. Առանց ուղեկցողի անչափահասների փոխադրում (UM)
   1. Մենք հրաժարվում ենք փոխադրել մինչև 12 տարեկան անչափահասներին (համապատասխան թռիչքը սկսելու օրվանից), եթե այդ երեխային ուղեկցում է ծնողը կամ խնամակալը, ով առնվազն 16 տարեկան է:
   2. Ուղեկցող ծնողը կամ խնամակալը պետք է ճանապարհորդեն նույն ամրագրման հաստատումով:
  2. Ուղևորի բժշկական ծախսերի փոխհատուցում
   1. Եթե Դուք մեզ չհայտնեք Ձեր հոգեկան կամ ֆիզիկական վիճակի կամ անաշխատունակության մասին՝ 5.1.1 հոդվածի մաստով, և/կամ, եթե Դուք հիվանդանաք ինքնաթիռի մեջ, քանի որ խնդիրը գոյություն է ունեցել մինչև չվերթը (անկախ նրանից, թե Դուք գիտեիք, թե՝ ոչ), կամ Ձեր հղիության պատճառով և այդ վիճակով պայմանավորված, մենք կկատարենք ինքնաթիռի չնախատեսված վայրէջք կամ հետադարձ չվերթ, կամ չվերթի (չվերթների) հետաձգում։
   2. Դուք Մեզ կփոխհատուցեք այն ծախսերը, որոնք մեր կողմից վճարվել են ինքնաթիռում Ձեզ բուժելու, Ձեզ պառկած տեղափոխելու կամ երրորդ կողմի կողմից տրամադրված բուժման համար վճարելու համար: Դուք նաև կփոխհատուցեք ցանկացած ծախս, որը մենք կրել ենք ինքնաթիռի ընթացքը շեղելու կամ հետադարձ թռիչքի կամ չվերթ(ներ)ի հետաձգման համար՝ Ձեզ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար, եթե Դուք խախտել եք 5 (1) և (4) հոդվածները, մենք կարող ենք Ձեզնից պահանջել մեզ հասանելիք վճարները, Ձեր ցանկացած չօգտագործված տոմսի փոխադրման գումարը կամ մեզ մոտ Ձեր հաշվի չօգտագործված կրեդիտները, կամ մեր տրամադրության տակ գտնվող Ձեր միջոցներից որևէ մեկը:

ՀՈԴՎԱԾ 6․ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 1. Դուք ընդունում եք, որ անձնական տվյալներ նշանակում է ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է նույնականացված կամ նույնականացնող ֆիզիկական անձին: Սա ներառում է անունները, հասցեն, հեռախոսահամարը, անձնագրի տվյալները, IP հասցեն: Իրական անձնական տվյալները վերաբերում են Անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիային, որը ներառում է «Ռասայական կամ էթնիկ ծագում, բժշկական գրառումներ, քրեական գրառումներ, արհմիության անդամակցություն, կրոնական համոզմունքներ, քաղաքական հակումներ, սեռական կողմնորոշում, տեղեկատվություն երեխաների մասին»: Ձեր անձնական տվյալները (ներառյալ իրական անձնական տվյալները) տրամադրվել են մեզ՝ (i) վերապահում կատարելու նպատակով; (ii) տոմսի գրանցում և տրամադրում, (iii) նստեցման կտրոնի և Ձեր փոխադրման հետ կապված այլ օժանդակ փաստաթղթերի տրամադրում; (iv) խորհուրդ տալով Ձեզ Ձեր երթուղու փոփոխությունների մասին; (v) Ձեր հարցումներին կամ հարցումներին պատասխանելը; (vi) անդորրագրերի տրամադրումը; Ձեզ տրամադրելով Ձեր փոխադրումը; (vii) տրամադրելով Ձեզ օժանդակ ծառայություններ՝ կապված Ձեր փոխադրման հետ; (viii) հաշվապահական հաշվառման վարումը, (ix) հաշվարկային և աուդիտի ընթացակարգերը և այլ վարչական նպատակները; (x) ներգաղթի դյուրացումը; (xi) մաքսային և մուտքի ընթացակարգերը. (xii) անվտանգության ստուգումների հեշտացումը; (xiii) ներգաղթի իշխանությունների հետ գործ ունենալը; (xiv) անվտանգության պահանջների բավարարումը; (xv) հանցագործության կանխարգելումը և բացահայտումը; (xvi) ապահովելով մեր համապատասխանությունը մեզ համար կիրառելի իրավական և կարգավորող պարտավորություններին; (xvii) հաճախորդների հետ հարաբերությունների խնդիրների լուծումը; վիճակագրական վերլուծությունը; (xviii) համակարգերի փորձարկումը, (xix) սպասարկումը և զարգացումը; (xx) շուկայի վերլուծությունը; (xxi) մեզ աջակցելը Ձեզ հետ ապագա գործարքներում; (xxii) ուղղակի մարքեթինգը և շուկայի հետազոտությունը; (xxiii) մեր մարքեթինգը հարմարեցնելով փոխադրման Ձեր հատուկ պահանջներին; (xxiv) համեմատական և կատարողականի չափումները; (xxv) ՏՏ սպասարկման կամ զարգացման ուսուցումը; (xxvi) հաճախակի թռչող ծրագրերի շահագործումը; (xxvii) կատարել Ձեր առջև ստանձնած իրավական պարտավորությունները; (xxviii) պետական մարմիններին հասանելի դարձնել տվյալները՝ կապված Ձեր փոխադրման հետ (օրինակ՝ անվտանգությունը, (xxix) մաքսայինը կամ ներգաղթը, որտեղ մեզանից պահանջվում է դա անել կիրառելի օրենսդրությամբ); (xxx) և Ձեր հետ կապված կամ պատահական այլ նպատակներով։
  1. Սույն նպատակով Դուք մեզ կամ մեր լիազորված գործակալին պետք է տրամադրեք Ձեր անձնական տվյալները, և Դուք մեզ լիազորում եք պահպանել և օգտագործել այդ տվյալները և փոխանցել և/կամ կիսվել դրանցով՝ մեր սեփական գրասենյակների, մեր լիազոր գործակալների, մեր մյուսների հետ; ընկերություններ և/կամ ապրանքանիշեր, յուրաքանչյուր ոք, ում մենք փոխանցում ենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները; հարակից ծառայություններ և հարմարություններ տրամադրող երրորդ կողմի ընկերություններ; մեզ համար աշխատող տվյալների մշակողներ; մեր լիազորված գործակալներ; կառավարություն և հարկադիր մարմիններ; և վարկային և այլ վճարային քարտերի ընկերություններ:
  2. Մենք կարող ենք նաև պահպանել Ձեր անձնական տվյալները ուղղակի մարքեթինգային նպատակով, բայց մենք առաջին հերթին կստանանք դա անելու Ձեր լիազորությունը: Դուք կարող եք հրաժարվել ցանկացած մարքեթինգային նյութ անվճար ստանալուց՝ կապ հաստատելով մեզ հետ՝ օգտագործելով 7.4-րդ հոդվածում սահմանված մանրամասները:
  3. Իրական անձնական տվյալները, օրինակ՝ Ձեր առողջությանը կամ հաշմանդամությանը, կրոնին, քրեական անցյալին կամ այլ կերպ վերաբերող տվյալները կարող են մշակվել մեր կողմից: Դուք համաձայնում և ընդունում եք, որ մեզ տրամադրելով Ձեր իրական անձնական տվյալները, Դուք տալիս եք Ձեր բացահայտ համաձայնությունը, որպեսզի մենք մշակենք դրանք և կիսվենք դրանցով երրորդ կողմերին՝ վերը նշված նպատակների համար: Մենք պարտավորվում ենք հավաքել, մշակել, պահել, պահպանել և փոխանցել Ձեր տվյալները՝ համաձայն տվյալների պաշտպանության համապատասխան օրենսդրությանը, որը ժամանակ առ ժամանակ գործում է: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում կիբերհանցագործների և դրամաշորթների կողմից ձեռնարկված հարձակման համար, մենք կանենք ամեն ինչ՝ հնարավորինս կանխելու համար: Ձեր տվյալները մշակելիս մենք կարող ենք դրանք փոխանցել այն երկրներին, որոնք կարող են չապահովել պաշտպանության նույն մակարդակը:
  4. Մենք կարող ենք նաև վերահսկել և/կամ ձայնագրել Ձեր հեռախոսային խոսակցությունները մեզ հետ՝ ապահովելու սպասարկման որակը, կանխելու/հայտնաբերելու խարդախությունը և փորձառության նպատակներով:
  5. Մենք կարող ենք պահանջել երրորդ կողմի անունը և կոնտակտային տվյալները, որոնց կարող ենք դիմել արտակարգ իրավիճակների դեպքում: Ձեզանից կպահանջվի միայն ապահովել, որ երրորդ կողմը համաձայնվի այդ նպատակով տրամադրված տվյալների բացահայտմանը:
  6. Մենք Ձեր անձնական տվյալները կօգտագործենք միայն ըստ «Գաղտնիության քաղաքականության»: Անձնական տվյալների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար, որոնք մենք հավաքում ենք Ձեր մասին, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանում դրանք, ինչպես և ինչու ենք մշակում դրանք, ում հետ ենք կիսվում և որոնք են Ձեր տվյալների պաշտպանության իրավունքները, տե՛ս Մեր ամբողջական «Գաղտնիության քաղաքականությունը», որը հասանելի է մեր https://www.flyarna.com/ կայքում։
  7. Որոշ երկրներում, այդ թվում ՝ Եվրոպական Միության կողմից ընդունված օրենսդրության համաձայն, երբ Դուք ճանապարհորդում եք այդ երկրների միջև, մենք պարտավոր ենք լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրել օդանավակայանների որոշ ուղղություններին՝ մինչև Ձեր չվերթը: Եթե այդ տեղեկատվությունը պահանջվի, մենք կտեղեկացնենք Ձեզ այդ մասին և թե ինչպես մեզ տրամադրել այդ տվյալները։ Դուք պետք է սույն տեղեկատվությունը մեզ տրամադրեք Ձեր ծրագրված չվերթից ավելի քան երկու ժամ առաջ։ Փոխադրողի կողմից տվյալ տվյալների տրամադրումը նպատակային օդանավակայաններին չի ենթադրում որևէ պետություն կամ տարածք մուտք գործելու ընդունում կամ իրավասություն:

ՀՈԴՎԱԾ 7․ ՏՈՄՍԵՐ

7.1. 

 1. Հիմնական դրույթներ
  1. Ձեր Տոմսը հանդիսանում է Ձեր և մեր միջև փոխադրման պայմանագրի ապացույցը:
  2. Մենք փոխադրման ծառայությունը կտրամադրենք միայն այն անձանց, ովքեր ունեն վավեր տոմս, պայմանով, որ յուրաքանչյուր Ուղևորի համար այդպիսի անձը տոմսում նշված է որպես Ուղևոր:
  3. Դուք չեք կարող ունենալ թռիչքի իրավունք, եթե ներկայացված տոմսը կեղծ է, կամ եթե այն փոփոխվել է ոչ թե մեր կամ մեր լիազորված գործակալի կողմից, այլ մեկ այլ կերպ: Ձեզանից կպահանջվի նաև ներկայացնել իրական անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ լուսանկարով, որը կնույնականացնի Ձեզ՝ որպես տոմսում նշված ուղևոր կամ ամրագրման համակարգի ուղևոր և անձնագրի տեսքով վավերական ճամփորդական փաստաթղթեր, ինչպես նաև ցանկացած վիզա կամ այլ պահանջվող փաստաթղթեր, որոնք բավարարում են Ձեր կողմից իրականացվող փոխադրման համար համապատասխան մարմինների պահանջները: 
  4. Կոնվենցիայի նպատակների և ցանկացած այլ համապատասխան նպատակների համար տոմսը համարվում է որպես ուղևորատոմս և փոխադրման փաստաթուղթ:
  5. Դուք պետք է ձեռնարկեք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի տոմսը չկորչի կամ գողացված չլինի:
  6. Եթե Դուք օգտվում եք հատուկ ուղեվարձից, որը ենթակա է կոնկրետ պայմանների, Դուք պետք է կարողանաք Ձեր ճանապարհորդության ընթացքում բոլոր ժամանակներում մեզ կամ մեր Լիազորված գործակալներին տրամադրել համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթեր, որոնք արդարացնում են նման պայմանները: Հակառակ դեպքում, Դուք ստիպված կլինեք մեզ վճարել հատուկ ուեվարձի տարբերությունը, ներառյալ հարկերը, վճարները կամ տուրքերը, որոնք ի սկզբանե վճարվել են, և ուեվարձը՝ ներառյալ հարկերը, վճարները կամ տուրքերը, որոնք Դուք պետք է վճարեիք համապատասխան Հատուկ Պայմանների բացակայության դեպքում: Եթե Դուք չկարողանաք կամ հրաժարվեք վճարել ուղեվարձի տարբերությունը, մենք մեզ իրավունք կվերապահենք մերժել Ձեր թռիչքը:
 2.  Գործողության ժամկետը

Եթե այլ բան նախատեսված չէ տոմսով, փոխադրման սույն հիմնական պայմաններով կամ ուղևորների գործող կանոնակարգով կամ սակագներով, որոնք գործում են, ապա տոմսը վավեր է միայն նշված ուղևորի (ների) և այդ տոմսի վրա նշված ամսաթվի (ամսաթվերի, ժամի (ժամերի) և թռիչքի (չվերթների) համար: Ձեր Ամրագրման հաստատումը անվավեր կլինի և արժեք չի ունենա, եթե չօգտագործվի Ամրագրման հաստատման մեջ նշված հաջորդականությամբ:

 1.  Կրեդիտներ, Հատուկ ուղեվարձեր, Փոխհատուցումներ 
  1. Մենք վաճառում ենք որոշ տոմսեր հատուկ գներով, որոնք կարող են մասամբ կամ ամբողջությամբ չփոխհատուցվի: Ամրագրման որոշ սակագներ և հաստատումներ ունեն դրանց կից պայմանները, որոնք սահմանափակում կամ բացառում են վերապահումների փոփոխման կամ չեղարկման Ձեր իրավունքը: Դուք պետք է ընտրեք ուղեվարձը, որը լավագույնս համապատասխանում է Ձեր կարիքներին:
  2. Եթե գործող օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ, գումարի փոխհատուցում (առկայության դեպքում) կտրվի միայն կրեդիտի տեսքով, որը կօգտագործվի տոմսեր գնելու համար՝ համաձայն մեր Տուրիստական Կանոնակարգի: Դրամական փոխհատուցում չի տրվի: Կրեդիտը կգրանցվի մեր համակարգում Ձեր չեղարկված կամ չօգտագործված հաստատման փաստաթղթի ներքո:
  3. Եթե Ձեզանից պահանջվում է ներկայացնել բժշկական տեղեկանք, ապա բժշկական տեղեկանքը պետք է լինի պետական հիվանդանոցից, որտեղ նշված են առողջական պատճառները, որոնք խանգարել են Ձեզ ճանապարհորդել և պայմանով, որ այդ առողջական պատճառները Ձեզ հայտնի չեն եղել ամրագրման ժամանակ:
  4. Ուղևորի մահվան դեպքում, նախքան տոմսն օգտագործելը, փոխհատուցումը թույլատրվում է մահվան օրվանից երեսուն (30) օրվա ընթացքում, հանգուցյալ ուղևորի ընտանիքի անդամի գրավոր դիմումի հիման վրա․ փոխհատուցումը կատարվում է վավեր մահվան վկայական ստանալուց հետո:
  5. Կրեդիտն ուժի մեջ է Ձեր տոմսի նախնական ամրագրման օրվանից՝ տասներկու (12) ամսվա ընթացքում («Կրեդիտի ժամկետ»): Կրեդիտը փոխանցելի չէ և կարող է օգտագործվել միայն մեկ այլ Ամրագրման հաստատման մասնակի կամ ամբողջական վճարման համար, պայմանով, որ նոր ամրագրման մեջ նշված ուղևորը հանդիսանում է որպես ուղևոր՝ ֆիզիկական անձի անունով, իսկ ամրագրումը կատարվում է կրեդիտի ժամանակահատվածում: Կրեդիտը կարող է մարվել միայն Fly Arna-ի սպասարկման կենտրոնի կամ լիազորված գործակալի միջոցով։
  6. Այն դեպքում, երբ Դուք չներկայանաք որևէ թռիչքի համար, Ձեր ամրագրումը կհամարվի անվավեր, և մենք Ձեզ չենք փոխադրի, ոչ էլ Ձեզ այլ չվերթ կփոխանցենք, ոչ էլ կտրամադրենք Ձեզ որևէ գումար, որը կարող է օգտագործվել որպես կրեդիտ՝ հետագա ցանկացած չվերթի համար: Դուք իրավունք կունենաք փոխհատուցվել Ձեր ամրագրման օդանավակայանի հարկային տարրը չօգտագործված թռիչքների համար՝ համաձայն 13-րդ հոդվածի:
 2. Մեր նույնականացումը
  1. Մեր նույնականացումը կարող է կրճատվել մեր ավիաընկերության նշանակման կոդով, կամ այլ կերպ, տոմսում մեր հասցեն համարվում է մեր գրանցված գլխամասային գրասենյակը կամ բիզնեսի հիմնական վայրը (ինչպես սահմանված է ստորև աղյուսակում).

Ավիաընկերություն

Նշման կոդը

Հասցե

Fly Arna

(G6)

Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Զվարթնոց Միջազգային Օդանավակայան, Հին ՎԻՊ շինություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ՀՈԴՎԱԾ 8․ ուղեվարձեր, ՀԱՐԿԵՐ, ՎՃԱՐՆԵՐ, ՏՈՒՐՔԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ

 1. Ուղեվարձեր
  1. Ամրագրման հաստատման համար սահմանված սակագները հաշվարկվում են համաձայն գործող սակագին, որը ազդում է Ձեր Ամրագրման հաստատման ամսաթվի վրա:
  2. Չվերթ(ների) համար վճարվող ուղեվարձերը գործում են միայն օդանավակայանի սկզբնակետից դեպի օդանավակայանի նշանակման կետ ամրագրման հաստատման մեջ նշված ժամերին և ամսաթվերին՝ փոխադրելու համար, եթե մենք այլ բան ուղղակիորեն չենք նշում: Ուղեվարձը չի ներառում օդանավակայանների և քաղաքային հաշվառման հաշվիչների միջև ցամաքային փոխադրման որևէ տեսակի ծառայություն:
  3. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ
   1. Գործող հարկերը, տուրքերը և վճարները, որոնք գանձվում են մեզանից ցանկացած պետական կամ այլ մարմինների կողմից, ներառյալ օդանավակայանի օպերատորը, մենք պարտավոր ենք գանձել Ձեզանից կամ Ձեր անունից վճարել Ձեր թռիչքի համար, պետք է վճարվի Ձեզ կողմից՝ ի լրումն սակագնի: Երբ Դուք գնում եք Ձեր տոմսը, Ձեզ կտեղեկացնեն ուղեվարձի մեջ չներառված ցանկացած հարկերի, վճարների և գանձումների մասին, և դրանք սովորաբար առանձին կցուցադրվեն Ձեր տոմսի վրա:
   2. Ավիափոխադրումներից գանձվող նման հարկերն ու վճարները մշտապես փոփոխվում են և կարող են գանձվել Ձեր տոմսի ամրագրման ամսաթվից հետո: Այդ փոփոխված գումարները չեն նշվի ամրագրման հաստատման մեջ։ Եթե որևէ այդպիսի հարկ կամ վճար մտցվի կամ ավելացվի Տոմսի ամրագրումից հետո և Ձեր մեկնումից առաջ, մենք այդ ծախսերը կփոխանցենք Ձեզ, օրենքով մեզ թույլատրված է դա անել, և Դուք պարտավոր կլինեք վճարել այն՝ նախքան մեկնելը: Ցանկացած նման գանձում, տուրք կամ հարկ, ի հավելումն Ուղեվարձի, կարող է գանձվել Ձեզնից՝ Ձեր ամրագրումը կատարելուց օգտագործվող կրեդիտ քարտից կամ դեբետային քարտից հանելու միջոցով: Չվճարելը կարող է ազդել մեզ հետ թռչելու Ձեր կարողության վրա:
   3. Եթե տոմսը տալուց Դուք ինչ-որ հարկ, տուրք կամ վճար եք կատարում, այնուհետև այն չեղարկվում կամ նվազեցվում է, Դուք իրավունք ունեք մեզանից հետ պահանջել գումարը:
   4. Եթե Դուք չեք օգտագործել Ձեր տոմսը, Դուք իրավունք ունեք պահանջել վերադարձնել բոլոր հարկերը, տուրքերը և գանձումները, որոնք Դուք վճարել՝ 8.2.1 հոդվածի համաձայն՝ հանած ցանկացած գործող սպասարկման վճար, որը որպես  հետևանք, մենք պարտավոր չենք որևէ պետական կամ կառավարման այլ մարմնի Ձեր անունից վճարել Ձեզ։
   5. Եթե Դուք չվճարեք համապատասխան ուղեվարձը (ներառյալ՝ առանց սահմանափակման, կիրառելի հարկերը, վճարները, գանձումները, լրացուցիչ ընտրանքները և հավելավճարները) Ձեր թռիչքից առաջ՝ ամրագրումը հաստատելու համար, մենք կչեղարկենք Ձեր ամրագրումը և կհրաժարվենք Ձեզ տեղափոխել:
  4. Փոխադրման վճարները գանձվում են մեր կամ լիազորված գործակալի կողմից 

Մենք կամ մեր լիազորված գործակալները կարող են Ձեզանից գանձել փոխադրման վճարներ՝ ներառելով տոմսի տրամադրումը: Փոխադրման վարձերը կարող են տարբեր լինել՝ կախված տոմսի գնման վայրից, չվերթի տեսակից, գործող ուղեվարձից և տոմսերի բաշխման ալիքից: Պետական վճարները չեն ավելացվի տոմսի արժեքին, սակայն դրանք գանձվում են առանձին: Պետական վճարները չեն վերադարձվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տոմսը չեղարկվում է մեր կամ մեր լիազորված գործակալի սխալի պատճառով: Մենք Ձեզ կտեղեկացնենք փոխադրման վճարների չափի մասին՝ նախքան ամրագրման ավարտը:

 1. Վճարման արժույթը

Ուղեվարձը, բացառությամբ հարկերը, սպասարկման վճարները և պետական վճարները, ենթակա են վճարման այն երկրի արժույթով, որտեղ ձեռք է բերվել տոմսը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կամ մեր լիազորված գործակալի կողմից սահմանված է այլ արժույթ (օրինակ՝ տեղական արժույթը չփոխարկելու պատճառով): Մեր հայեցողությամբ մենք կարող ենք նաև վճարումներ ընդունել այլ արժույթով:

ՀՈԴՎԱԾ 9․ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ՎԱՅՐԷՋՔ

 1.  
  1. Առցանց և քաղաքի ներսում գրանցում
   1. Առցանց և քաղաքի ներսում գրանցումը հասանելի է որոշ օդանավակայաններում և որոշ քաղաքներից:
   2. Նախքան Ձեր պլանավորված թռիչքի համար օդանավակայան ժամանելը, Դուք կարող եք գրանցվել առցանց և կամ տպել Ձեր վայրէջքի կտրոնը կամ ներբեռնել շարժական վայրէջքի կտրոնը, եթե թռչում եք օդանավակայանից, որտեղ նրանք ընդունվում են: Առցանց գրանցման համար Դուք պետք է անցցնեք մեր կայք կամ հավելված և հետևեք հրահանգներին: Դուք պետք է կատարեք Ձեր պլանավորված թռիչք(ներ)ի առցանց գրանցումը Ձեր տոմսում նշված շրջանակում: Առցանց գրանցումից հետո Դուք պետք է նաև տպեք Ձեր վայրէջքի կտրոնը կամ, եթե թռչում եք օդանավակայանից, որտեղ նրանք ընդունվում են, ներբեռնեք շարժական վայրեջքի կտրոն և այն Ձեզ հետ տանեք օդանավակայան: Դուք նաև կկարողանաք առցանց գրանցում կատարել և տպել Ձեր վայրէջքի կտրոնը կամ ներբեռնել շարժական վայրէջքի կտրոնը (եթե Դուք թռչում եք օդանավակայանից, որտեղ նրանք ընդունվում են) հետագա ցանկացած թռիչք(ներ)ի համար:
   3. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ օդանավակայանները կընդունեն շարժական վայրէջքի տոմսերը, որոնք ներբեռնվել են Ձեր բջջային հեռախոսում կամ պլանշետում՝ օգտագործելով Fly Arna հավելվածը: Օդանավակայանները կարող են չընդունել Ձեր վայրէջքի կտրոնի pdf տարբերակները, որոնք ներբեռնվել են բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի վրա, և կարող են թույլ չտալ Ձեզ անցնել անվտանգության տարածքով կամ զբաղեցնել Ձեր նստատեղը՝ Ձեր թռիչքի համար, եթե Դուք ներկայացնեք Ձեր վայրէջքի կտրոնի pdf տարբերակը բջջային հեռախոսով կամ պլանշետով:
   4. Եթե Դուք Ձեր չվերթ(եր)ում ինչ-որ բան եք փոխել՝ ավելացրել եք մի երեխա, խնդրել եք հատուկ աջակցություն և/կամ տեղ եք ամրագրել նստատեղերի տեղաբաշխման կամ մեր կողմից առաջարկվող որևէ այլ ծառայությունների միջոցով՝ Ձեր չվերթ(ներ)ը ամրագրելուց հետո, Դուք պետք է ստուգեք, կրկին մուտք գործեք առցանց տարբերակով և տպեք նոր վայրէջքի կտրոնը, կամ, եթե դրանք հասանելի են օդանավակայանում, որտեղից թռչում եք, ներբեռնեք նոր շարժական վայրէջքի կտրոն Ձեր չվերթ(ների) համար, քանի որ Ձեր վայրէջքի կտրոնի բնօրինակը այլևս վավեր չի լինի, Դուք պետք է Օդանավակայան ժամանելիս ունենաք Ձեր տպագիր վայրէջքի կտրոնը կամ շարժական վայրէջքի կտրոնը:
   5. Եթե Ձեր չվերթը հետաձգվել կամ չեղարկվել է, կամ եթե Դուք տեղափոխվել եք մեկ այլ չվերթով, ապա Ձեզ հարկավոր է նորից գրանցել առցանց և տպել նոր վայրէջքի կտրոն, կամ, եթե դրանք հասանելի են համապատասխան օդանավակայանում, ներբեռնել նոր շարժական վայրէջքի կտրոն, քանի որ վայրէջքի կտրոնն այլևս վավեր չի լինի: Եթե Ձեր չվերթը հետաձգվելուց կամ չեղարկվելուց Դուք արդեն օդանավակայանում եք, խնդրում ենք գնալ բեռների հանձնման բաժին, աջակցման գրասենյակ կամ հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ, որտեղ մեր ներկայացուցիչներից մեկը կօգնի Ձեզ:
  2. Օդանավակայանում գրանցման վերջնաժամկետը

Դու պետք է ներկայանալ Ձեր պլանավորվաշ չվերթի մեկնման ժամից բավական շուտ գրանցվելու համար, որպեսզի ժամանակին ավարտեք ստուգման գործընթացը, պետական ձևականությունները և անվտանգության ընթացակարգերը՝ հաշվի առնելով, որ.

 1. Տարբեր օդանավակայաններում գրանցման ժամկետները կարող են տարբեր լինել, և Ձեր ճանապարհորդությունը կլինի ավելի հարթ, եթե Դուք բավարար ժամանակ տրամադրեք գրանցման ժամկետները համապատասխանեցնելու համար: Մենք կամ մեր լիազորված գործակալները Ձեզ կտեղեկացնենք Ձեր առաջին թռիչքի գրանցման վերջնաժամկետի մասին, եթե այն գերազանցի սովորական սահմանաչափը: Ձեր ճանապարհորդության ընթացքում ցանկացած հետագա չվերթի համար Դուք պետք է ինքնուրույն ծանոթանաք գրանցման վերջնաժամկետին, կախված մեր ժամանակացույցից կամ դիմեք մեզ կամ մեր լիազորված գործակալներին:
 2. Դուք պետք է հետևեք գործող գրանցման վերջնաժամկետին, և Դուք չեք կարողանա գրանցել գրանցման վերջնաժամկետից հետո: Գրանցման վերջնաժամկետից հետո ժամանելը կարող է հանգեցնել Ձեր ամրագրման և ամբողջ վճարված ուղեվարձի կորստին:
 3. Պետական անվտանգության ապահովման ձևականությունները և ընթացակարգերը կարող են տարբերվել տարբեր օդանավակայաններում և կոնկրետ չվերթների համար։ Դուք պետք է երաշխավորեք, որ Դուք պահպանում եք սույն ձևականությունները և ընթացակարգերը:
 4. Եթե Դուք արդեն գրանցվել եք առցանց կամ քաղաքային գրանցման անցակետերում, Դուք պետք է անցնեք ստուգման անցակետի միջով և ցանկացած մաքսային/ներգաղթի գոտիով՝ մինչև դարպասներին հասնելը։
 5. Եթե Դուք նախապես ամրագրել եք աջակցություն՝ դարպասին հասնելու համար, խնդրում ենք դիմել կամ մեր օդանավակայանի անձնակազմի անդամին կամ անցնել առաջադրվող օդանավակայանի մարմնի կողմից տրամադրված անցակետին, երբ Դուք ժամանում եք օդանավակայան, և նրանք կկազմակերպեն Ձեր աջակցությունը: Խնդրում ենք հիշել, որ դրա համար լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտություն կլինի:
 6. Եթե Դուք ճանապարհորդում եք հաշմանդամի սայլակով, խնդրում ենք, օդանավակայան ժամանելուն պես տեղեկացրեք մեր օդանավակայանի անձնակազմի անդամին, որպեսզի հանգիստ լինեք, որ մեր անձնակազմը տեղյակ է Ձեր կարիքների մասին և պատրաստ է Ձեզ անհրաժեշտ աջակցություն ցույց տալ: Դուք պետք է համոզվեք, որ Դուք օդանավակայան ժամանելուց ունեք բավարար ժամանակ՝ անցնելու օդանավակայանի անվտանգային ստուգումը և ժամանակին հասնելու չվերթի գրանցման անցակետին։ Ավելի քան 60 կգ քաշով հաշմանդամի սայլակով տեղաշարժման միջոցները չեն կարող ընդունվել, եթե դրանք ավիաընկերության կողմից հավանության չեն արժանացել ժամանման ստուգումից և մեկնումից հետո
 7. Օդանավակայանում, օդանավում, օդանավից դուրս և նշանակման վայր ժամանելու ընթացքում աջակցման համար պատասխանատու է օդանավակայանի համապատասխան մարմինը: Մատուցվող ծառայությունների մակարդակի վերաբերյալ բողոքնրը պետք է ուղղվեն Օդանավակայանի համապատասխան մարմնին՝ ըստ անհրաժեշտության:
 8. Ձեզ կթույլատրվի մեկ այլ ուղևորի հետ գրանցվել նույն չվերթի համար միայն այն դեպքում, եթե Դուք երկուսով միաժամանակ մոտենաք գրանցման սեղանին և անցնեք անվտանգության ընթացակարգերով:
 9. Գրանցման ժամանակ
  1. Բոլոր ուղևորները, ներառյալ երեխաները և նորածինները, պետք է գրանցման ժամանակ ներկայացնեն իրենց ամրագրումը հաստատող փաստաթուղթը և բոլոր անհրաժեշտ տուրիստական փաստաթղթերը՝ ներառյալ անձնագրերը, վիզաները և այլն: Գրանցման ժամանակ, եթե Դուք չտրամադրեք անհրաժեշտ տուրիստական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Ձեր կողմից ամրագրված վայր մեկնելու համար, ապա Ձեզ կարող են թույլ չտալ ճանապարհորդել, և դա կարող է հանգեցնել Ձեր ամրագրման և վճարված ամբողջ ուղեվարձի կորստի:
  2. Գրանցման ժամանակ մենք կտրամադրենք Ձեր վայրէջքի կտրոնը և ուղեբեռի անդորրագիրը՝ ցանկացած ստուգված ուղեբեռի համար: Կարևոր է, որ դրանք պահեք Ձեզ մոտ Ձեր ուղևորության ընթացքում:
  3. Սովորաբար օդանավակայանի անցակետերը բաց են երեք ժամ և փակվում են Ձեր պլանավորված թռիչքից մեկ ժամ առաջ, որոշ օդանավակայաններում գրանցման ժամն այլ է: Այսպիսով, խնդրում ենք ստուգել Ձեր տոմսում նշված գրանցման ժամը, քանի որ դրանք տարբեր են: Դուք պետք է համոզվեք, որ Ձեր ուղեբեռը անցել է գրանցումը՝ փակվելուց առաջ, որոշ օդանավակայաններում Դուք պետք է Ձեր ուղեբեռը հանձնեք չվերթից ավելի քան մեկ ժամ առաջ, հակառակ դեպքում Ձեր ուղեբեռը փոխադրման համար չի ընդունվի: Որոշ օդանավակայաններում Դուք պետք է Ձեր ուղեբեռը հանձնեք Ձեր չվերթի ծրագրված մեկնումից ավելի քան 60 րոպե առաջ, որպեսզի այն ընդունվի: Խնդրում ենք ստուգել Ձեր հաստման փաստաթուղթը ներկայությամբ այդ սահմանափակումները բացառելու համար։
  4. Խմբերը, որոնք ճանապարհորդում են նույն համարի տակ կամ միասին ճանապարհորդող ընտանիքները, կարող են միասին կուտակել իրենց գրանցված ուղեբեռը, սակայն նրանք պետք է իրենց ուղեբեռը գրանցեն անհատապես, որպեսզի յուրաքանչյուր ուղևոր դասակարգի իր սեփական ուղեբեռի բաժինը: Այն դեպքում, երբ խմբի անդամը վայրէջք է կատարում որևէ պատճառով, խմբի այդ անդամի գրանցված ուղեբեռը պետք է բեռնաթափվի:
 10. Վայրէջք
  1. Վայրէջքի մանրամասները, ներառյալ մուտքի համարը կամ վերջնաժամկետը, սովորաբար նշված են Ձեր վայրէջքի կտրոնում, բայց կարող են փոփոխվել հրապարակային հայտարարությամբ կամ այլ կերպ: Գրանցման ժամանակ Դուք պետք է ներկա լինեք վայրէջքի դարպասի մոտ մեր կողմից սահմանված ժամին, բայց, ամեն դեպքում, Ձեր պլանավորված թռիչքի մեկնման ժամից ոչ ուշ, քան 20 րոպե առաջ, հակառակ դեպքում Ձեզ կարող են չընդունել ճանապարհորդել:
  2. Ձեր անձնագիրը և ճամփորդական փաստաթղթերը կստուգվեն, երբ Դուք անցնեք օդանավակայանի անվտանգության ստուգման կետով և կրկին՝ նախքան ինքնաթիռ նստելը:
  3. Անցակետի մոտ հասնելիս Ձեզանից կպահանջվի ներկայացնել որոշակի տեղեկություններ՝ կապված Ձեր չվերթի և Ձեր ինքնության հետ: Սա կներառի Ձեր ինքնաթիռի վայրէջքի կտրոնը և լուսանկարչական նույնականացման ընդունելի ձևը: Նույնականացման պահանջների համար անհրաժեշտ բոլոր չվերթների մասին մանրամասն տեղեկությունները (ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին)։
  4. Եթե Դուք ներկա եք վայրէջքի դարպասի առջև սույն հոդվածում նշված վայրէջքի ժամից առաջ կամ հետո, կամ եթե պատրաստ չէիք ճանապարհորդելու, և Դուք ոչ պատշաճ փաստաթղթեր ունեք, Դուք հասկանում և ընդունում եք, որ մենք կհրաժարվենք տեղափոխելուց և կզրկվենք Ձեր տեղից և Ձեր ստուգված ուղեբեռը բեռնաթափվելու է օդանավից՝ առանց որևէ փոխհատուցում պահանջելու իրավունքի, բացառությամբ, օրենքով սահմանցած դեպքերը: Կասկածներից խուսափելու համար, սա ներառում է Ձեր չներկայացվածությունը կամ ուղևորների մասին տեղեկատվության կարևոր պահանջներին համապատասխան տեղեկատվություն չներկայացնելը: Մեր ուղևորի տեղեկատվության պահանջների մանրամասները նշված են 6-րդ հոդվածում:
 11. Կարևոր ծանուցում

Մենք պարտավորություն (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Ձեզ այլընտրանքային չվերթով փոխադրելու կամ տոմսի գումարը վերադարձնելու պարտավորությամբ) կամ պատասխանատվություն չենք ունենա որևէ կորստի կամ ծախսի համար, որը բխում է սույն 9-րդ հոդվածի դրույթները չկատարելու հետևանքով։

ՀՈԴՎԱԾ 10․ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ

 1. Փոխադրումներից հրաժարվելու իրավունքը
  1. Դուք ներկայացնում եք տոմս, որը եղել է կամ թվում է՝
  2. Դուք չկարողացաք կատարել գրանցումը մինչև վերջնաժամկետը կամ ժամանակին չեք ժամանել վայրէջքի դարպասի մոտ, կամ
  3. Դուք (կամ այն անձը, ով վճարել է տոմսի համար) ամբողջությամբ չեք վճարել առկա ուղեվարձը, հարկերը, տուրքերը կամ վճարները; կամ
  4. Մենք տեղեկացրել ենք (բանավոր կամ գրավոր) ներգաղթի կամ երկրի այլ իշխանությունների կողմից, որտեղ Դուք ճանապարհորդում եք կամ որի միջոցով Դուք կարող եք մտադրություն ունենալ տարանցման կամ այն երկրի, որտեղ Դուք ունեք ծրագրված կանգառ, որովհետև Ձեզ թույլ չեն տա մուտք գործել այդպիսի երկիր, նույնիսկ եթե Դուք ունեք իրական ճամփորդական փաստաթղթեր, կամ
  5. Դուք չունեք կամ կարծես թե չունեք իրական ճամփորդական փաստաթղթեր.Դուք փորձում եք կամ փորձել եք անօրինական կերպով մուտք գործել այն երկիրը, որի միջոցով Դուք կարող եք մուտք գործել տարանցիկ երկիր, կամ որի համար Դուք չունեք վավերական մուտքի փաստաթուղթ; Դուք ոչնչացնում եք ճամփորդական փաստաթղթերը չվերթի ժամանակ; Դուք հրաժարվում եք Ձեր ճամփորդական փաստաթղթերը հանձնել անձնակազմի անդամին, երբ հարցնում են դրա մասին; Դուք հրաժարվում եք թույլատրել մեզ կատարել Ձեր ճամփորդական փաստաթղթերի պատճենները։
  6. Դուք քրեական հանցագործություն եք կատարել գրանցման կամ Ձեր չվերթի հետ կապված ցանկացած այլ գործընթացի ժամանակ, կամ միացնող չվերթից իջնելուց կամ օդանավում չվերթից առաջ, կամ հանդես եք եկել խանգարող կամ անկարգապահ վարքով
  7. Դուք կատարել կամ փորձել եք կատարել ռումբի կեղծում, առևանգման սպառնալիք կամ անվտանգության որևէ այլ սպառնալիք, կամ
  8. Ձեզ չի հաջողվում պահպանել մեր հրահանգները, որոնք վերաբերում են պաշտպանությանը, անվտանգությանը կամ ուղևորների հարմարավետությանը, օրինակ, չգրանցված ուղեբեռի պահպանումը, ծխելը, ալկոհոլի օգտագործումը, թմրամիջոցների օգտագործումը կամ էլեկտրոնային սարքավորումների օգտագործումը (օրինակ, քաղաքային/բջջային հեռախոսներ, նոութբուք համակարգիչներ, PD4as, շարժական ձայնագրիչներ, CD, DVD և MP3 նվագարկիչներ, էլեկտրոնային խաղեր կամ փոխանցող սարքեր), կամ
  9. Դուք չեք պահպանում կամ խոչընդոտում կամ խանգարում եք մեր անվտանգային կամ անվտանգության հրահանգներին, անկախ վայրից, թե նախքան վայրէջք կատարելը կամ օդանավում, կամ որևէ ցամաքային անձնակազմի կամ անձնակազմի անդամի հրահանգները իրենց պարտականությունները կատարելիս, կամ եթե Դուք միջամտել կամ սպառնացել եք միջամտել օդանավի բնականոն գործունեությանը, նրա սարքավորումներին կամ դրա որևէ մաս, կամ
  10. Դուք օգտագործում եք սպառնալից, վիրավորական կամ վիրավորող բառեր կամ սպառնալից, վիրավորական կամ վիրավորական ձևով եք պահում ցամաքային անձնակազմի կամ անձնակազմի անդամների կամ այլ Ուղևորների նկատմամբ, նախքան կամ Ձեր չվերթի վայրէջքի գործընթացներից որևէ մեկը կամ վայրէջքի ժամանակ, չվերթից առաջ կամ ինքնաթիռում, կամ
  11. Դուք հրաժարվել եք ստուգել Ձեր կամ Ձեր ուղեբեռի անվտանգությունը կամ նման ստուգում անցնելուց հետո, Դուք չեք տրամադրել անվտանգության հարցերի բավարար պատասխաններ, երբ Դուք գրանցվում կամ վայրէջք եք կատարում, կամ Դուք չեք անցել անվտանգության մակարդակի գնահատում/վերլուծություն, կամ Դուք կեղծել կամ ջնջել եք Ձեր ուղեբեռի վրա որևէ պաշտպանիչ կնիք կամ անվտանգության կպչուն պիտակներ Ձեր վայրէջքի քարտի վրա. կամ
  12. Դուք հրաժարվել եք թույլ տալ, որ անվտանգության ստուգում անցկացնել Ձեր կամ Ձեր ուղեբեռի վրա, կամ
  13. Ձեր հոգեկան կամ ֆիզիկական վիճակը, այդ թվում ալկոհոլի կամ թմրանյութերի խանգարումը, ըստ երևույթին, վնաս կամ վտանգ է ներկայացնում Ձեզ համար, կամ ուղևորների համար, կամ անձնակազմի համար, կամ օդանավի համար, կամ որևէ անձի կամ գույքի համար, կամ ներկայացնում է նյութական գրգռում կամ անհարմարության հավանական կամ փաստացի աղբյուր ինքնաթիռի մյուս ուղևորների համար, եթե Դուք պատրաստվում եք ճանապարհորդել, Կամ
  14. Դուք, հավանաբար գտնվում են ալկոհոլի կամ թմրանյութերի ազդեցության տակ, կամ, եթե Դուք, կամ մենք կարծում ենք, որ Դուք անօրինական կերպով պահում եք թմրանյութեր, կամ
  15. Ձեր և/կամ Ձեր ուղեբեռի փոխադրումը կարող է վտանգել կամ բացասաբար և նյութապես ազդել կամ վտանգել կամ բացասաբար ազդել կամ բացասաբար ազդել օդանավի, այլ ուղևորների կամ անձնակազմի (այդ թվում՝ ցամաքային անձնակազմի) անվտանգության, առողջության անվտանգության վրա կամ օդանավի վրա այլ ուղևորների հարմարավետության վրա, կամ
  16. Նման գործողությունները անհրաժեշտ են ցանկացած նահանգի կամ երկրի կիրառելի օրենքների, կանոնների կամ կարգադրությունների կատարման համար, որտեղից է անհրաժեշտ թռչել, որտեղ կամ որտեղով, կամ
  17. Մենք իրավունք ունենք մերժել Ձեզ կամ Ձեր ուղեբեռը ցանկացած չվերթով տեղափոխել (նույնիսկ եթե Դուք ունեք վավեր տոմս և վայրէւքի կտրոն), եթե տեղի է ունեցել ստորև նշված իրադարձություններից մեկը կամ, մեր ողջամիտ կարծիքով, կարող է տեղի ունենալ, միևնույն ժամանակ, Դուք հասկանում եք, որ մենք պարտավոր չենք որևէ հարցումներ կատարել, երբ մենք գտնում ենք, որ միջոցառումը կարող է տեղի ունենալ Տես նաև 10.2-ի և 13.4-ի հոդվածները՝ փոխադրումից հրաժարվելու հետևանքների վերաբերյալ։
 • Անվավեր, կամ
 • Ձեռք է բերվել ապօրինի կամ խարդախ միջոցներով (օրինակ՝ գողացված կրեդիտ կամ դեբետային քարտի օգտագործմամբ), կամ
 • Չի վճարվել՝ լիազորված գործակալի կողմից ձախողման պատճառով,
 •  Հորինված կամ կեղծված կամ փոփոխված առանց համապատասխան լիազորությունների, կամ
 • Ձեռք բերված, տրված կամ փոփոխված կազմակերպության կողմից, որը տարբերվում է մեզանից կամ մեր լիազորված գործակալից, կամ
 • Հաղորդում է որպես փչացած, կորած կամ գողացված, կամ կեղծ, կամ
  1. Դուք չեք կարող ապացուցել, որ Դուք այն անձնավորությունն եք, որը նշված է տոմսում, կամ Դուք չեք կատարում սույն Փոխադրման Պայմանների այլ տեղ սահմանված պահանջները; կամ
  2. Դուք հրաժարվում եք կամ մերժում եք մեզ տրամադրել այն տվյալները, որոնք գտնվում են կամ հասանելի են Ձեզ, որոնք պետական մարմինը օրինական կերպով խնդրել է մեզ՝ տրամադրել Ձեր մասին; կամ
  3. Բժշկական տեսանկյունից Ձեզ հակացուցված է թռչել; կամ
  4. Դուք կամ մենք կարծում ենք, որ Դուք անօրինական կերպով պահում եք թմրանյութեր; կամ
  5. Դուք 12 տարեկան չեք, և Ձեզ չի ուղեկցում 16 տարեկանից բարձր խնամակալը, որի անունը նշված է նույն տոմսում; կամ
  6. Դուք նախկինում կատարել եք վերը նշված արգելված տարբերակներից որևէ մեկը, և մենք հավատում ենք, որ Դուք կարող եք կրկնել նման վարքագիծը կամ նախկինում մերժվել եք այլ ավիաընկերության կողմից՝ Ձեր վարքագծի հետ կապված որևէ գործողության պատճառով, կամ Դուք խախտել եք Ձեր պարտականություններից որևէ մեկը, որը պարտադրված է սույն ընդհանուր պայմանին, որը վերաբերում է նախորդ փոխադրմանը; կամ
  7. Գրանցվելուց կամ վայրէջքի ժամանակ Ձեզ անհրաժեշտ է հատուկ աջակցություն, որը չի պահանջվել ճամփորդության ամրագրման ժամանակ կամ կիրառելի կանոնակարգերի համաձայն՝ չվերթ կատարելու հայտարարված ժամից առնվազն 48 ժամ առաջ՝ համաձայն 5.1 հոդվածի, և որը մենք չենք կարող ողջամտորեն տրամադրել, կամ 
  8. Մենք տեղեկացրել ենք Ձեզ, որ այդ օրվանից հետո մենք երբեք չենք կարող մեր թռիչքների մասին նման ծանուցում հղել Ձեզ; կամ
 • Ծախսերի փոխհատուցում

Եթե Դուք հրաժարվել եք փոխադրումից 10.1 հոդվածով սահմանված պատճառներից որևէ մեկի պատճառով, Դուք կփոխհատուցեք մեզ բոլոր ծախսերի համար, որոնք մենք կրում ենք, ինչպես հետևյալն է. (ա) Ձեր կողմից կորցրած, վնասված կամ ոչնչացված գույքի վերանորոգում կամ փոխարինում; բ) Մենք պետք է փոխհատուցենք Ձեր գործողություններից տուժած ուղևորին կամ անձնակազմի անդամին, և (գ) հետաձգել օդանավի չվերթը՝ Ձեզ և/կամ Ձեր ուղեբեռը հեռացնելու նպատակով։ Մենք կարող ենք դիմել նման վճարման կամ հատուցման համար՝ ցանկացած չօգտագործված փոխադրամիջոցի արժեքը, որ նշված է Ձեր ամրագրման հաստատման մեջ, կամ Ձեր տրամադրության տակ եղած ցանկացած միջոցներից։

10.3 Չկանոնակարգված թռիչքներ

10.3.1. Ձեր տոմսը վավեր է միայն տոմսի և ամրագրման (PNR) մեջ նշված չվերթներից յուրաքանչյուրի համար, մեր համակարգչով ամրագրման համակարգում, մեկնման վայրից ցանկացած միջանկյալ կանգառներից մինչև վերջնական նպատակակետ: Ձեր տոմսը կկորցնի ուժը, և մենք իրավունք կունենանք մերժել Ձեզ կամ Ձեր ուղեբեռի փոխադրումը ցանկացած թռիչքի համար (նույնիսկ եթե Դուք ունեք տոմս և վայրէջքի տոմս), եթե բոլոր ամրագրված չվերթները, ինչպես ելքային, այնպես էլ հետադարձ, չեն օգտագործվում տոմսի մեջ նշված ճշգրիտ հաջորդականությամբ:

10.3.2. Նախքան առաջին չվերթը․ եթե Դուք չեք ցանկանում ճանապարհորդել ճշգրիտ նշված չվերթների հաջորդականությամբ, որը նշված է ամրագրման մեջ, ապա նախքան առաջին չվերթի հաջորդականությունը, Դուք պետք է փոխեք ամրագրումը 4.5-րդ հոդվածի համաձայն, կամ չեղյալ համարեք ամրագրումը 4.6-րդ հոդվածի համաձայն, և դրանից հետո Դուք կարող եք կատարել նոր ամրագրում։


10.3.3. Ցանկացած չվերթի ամրագրում․ եթե Դուք չեք կատարել որևէ թռիչք ամրագրման ճշգրիտ հաջորդականությամբ, ապա 7.3.6 հոդվածը անմիջապես կիրառվում է բոլոր չվերթների ամրագրման վրա (մեկնող և հակառակը). ամրագրման մեջ նշված բոլոր չվերթներն անվավեր են համարվում։


10.3.4. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում սույն հոդվածի դրույթների չկատարման հետևանքով առաջացած ցանկացած վնասների կամ ծախսերի համար:

ՀՈԴՎԱԾ 11․ ՈՒՂԵԲԵՌԸ

 1. Հիմնական դրույթներ
  1. Ուղեբեռի թույլտվություն
 2. Որոշ ուղեվարձերում ներառված չէ գրանցված ուղեբեռի փոխադրման նորման։ Ուղևորը կարող է ընտրել ամրագրման ժամանակ ուղեբեռի փոխադրման նախընտրելի նորման։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տեղեկացեք գործող ուղեվարձերի մասին: Դրանք հասանելի են Ձեզ ամրագրման պահին: Գրանցված ուղեբեռի և չգրանցված ուղեբեռի գործող արտոնությունները և սահմանափակումները ներկայացված են մեր կայքում և կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվել:
 3. Ուղևորը, որը չի ճամփորդում, չի կարող փոխանցել իր չօգտագործված գրանցված ուղեբեռը կամ չգրանցված ուղեբեռի նորման որևէ այլ ուղևորի (ուղևորների), ներառյալ նույն տոմսի ուղևորներին:
  1. Ավելորդ ուղեբեռ

Ավելորդ ուղեբեռի ընդունումը և փոխադրումը մեր հայեցողությամբ է, և Ձեզանից կպահանջվի վճարել այն ուղեբեռի փոխադրման համար, որը գերազանցում է Ձեր անվճար ուղեբեռի նորման: Ավելորդ ուղեբեռի փոխադրման համար գործող սակագների մասին մանրամասների համար խնդրում ենք դիմել մեզ կամ մեր լիազորված գործակալներին:

 1. Ձեր պարտավորությունները
 2. Դուք հայտարարում եք, որ լիարժեք տիրապետում եք Ձեր ողջ ուղեբեռի բովանդակությանը:
 3. Դուք պարտավորվում եք առանց հսկողության չթողնել Ձեր ուղեբեռը այն փաթեթավորելու պահից սկսած և չընդունել իրեր այլ ուղևորից կամ որևէ այլ անձից:
 4. Դուք պարտավորվում եք չճանապարհորդել երրորդ անձի կողմից Ձեզ վստահված ուղեբեռով:
 5. Ձեզ խորհուրդ է տրվում չվերցնել արագ փչացող կամ փխրուն իրերը Ձեր ուղեբեռում։ Այնուամենայնիվ, եթե Դուք ներառում եք այդպիսի իրեր կամ առարկաներ Ձեր ուղեբեռում, Դուք պետք է հոգաք, որ դրանք պատշաճ և ապահով կերպով փաթեթավորվեն և պաշտպանված լինեն համապատասխան տարաներում՝ չվնասելու այդ իրերն ու առարկաները, ինչպես նաև այլ ուղևորներին պատկանող ուղեբեռը կամ մեր ինքնաթիռը։
 6. Դուք պետք է համոզվեք, որ Ձեր ուղեբեռը պատշաճ կերպով կողպված է և կարող է բացվել միայն Ձեր կողմից, ինչը նշանակում է, որ մենք ցանկացած ժամանակ որևէ պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր ուղեբեռի արգելված իրերի համար:
  1. Իրեր, որոնք Դուք չպետք է տեղափոխեք Ձեր ուղեբեռում
   1. Հիմնականում

Կան որոշակի խստիվ արգելված իրեր, որոնք Դուք չպետք է ներառեք Ձեր ուղեբեռում: Ստորև ներկայացված են այն արգելքները, որոնք վերաբերում են ստուգված և չստուգված ուղեբեռին, ինչպես նաև առանձին և լրացուցիչ արգելքները, որոնք կիրառելի են միայն ստուգված ուղեբեռի և միայն չստուգված ուղեբեռի համար: Եթե Դուք չկատարեք գործող կանոններից որևէ մեկը, Դուք և/կամ Ձեր ուղեբեռը կարող եք մերժվել փոխադրումից (տե՛ս նաև Հոդված 10.1): Բացի այդ, Դուք կարող եք իրավունք չունենալ փոխհատուցում պահանջել, եթե Ձեր ուղեբեռում անօրինական կերպով ներառված որևէ արգելված իր վնասվել է կամ վնաս է պատճառել Ձեր ուղեբեռին:

 1. Դուք չպետք է ներառեք հետևյալ իրերից որևէ մեկը սահմանափակ/ստերիլիզացված անվտանգության գոտիներում և օդանավում, ինչպես նաև Ձեր չգրանցված ուղեբեռում կամ գրանցված ուղեբեռում․
 1. Իրեր, որոնք կարող են վտանգել օդանավը կամ օդանավում գտնվող մարդկանց կամ գույքը, օրինակ, որոնք նշված են օդային վտանգավոր բեռների անվտանգ փոխադրման ICAO-ի տեխնիկական հրահանգներում և վտանգավոր IATA բեռների փոխադրման կանոններում, ինչպես նաև մեր համապատասխան ուղևորությունների կանոններում:  Եթե Դուք ծանոթ չեք այդ կանոններին և կանոնակարգերին, խնդրում ենք մանրամասների համար դիմեք մեզ կամ մեր լիազորված գործակալներին.
 2. Իրեր, որոնց փոխադրումը արգելվում է գործող օրենքներով, կանոնակարգերով, կարգադրություններով կամ պետական քաղաքականությամբ, որը պետք է փոխադրվի ցանկացած պետության կողմից կամ դեպի;
 3. Իրեր, որոնք մենք համարում ենք ոչ պիտանի փոխադրման համար, քանի որ դրանք վտանգավոր են կամ անապահով են իրենց քաշի, չափի, ձևի կամ բնույթի պատճառով, կամ այն պատճառով, որ դրանք փխրուն կամ շուտ փչացող են, հաշվի առնելով, ի թիվս այլ բաների, օգտագործվող օդանավի տեսակը: Խնդրում ենք հարցնել մեզ ցանկացած մտահոգության մասին, որը Դուք կարող եք ունենալ Ձեր ուղեբեռի պիտանիության վերաբերյալ, նախքան օդանավակայան ժամանելը;
 4. Զենքը (լինի իրական, կրկնօրինակ կամ խաղալիք) և զինամթերքը, բացառությամբ որսի և սպորտի նպատակներով, արգելվում է փոխադրել որպես ուղեբեռ: Որսորդական և սպորտային նպատակներով զենքն ու զինամթերքը կարող են ընդունվել մեր հայեցողությամբ որպես գրանցված ուղեբեռ: Զենքը պետք է լիցքաթափված լինի, անվտանգության բռնակով և պատշաճ կերպով փաթեթավորվի։ Զինամթերքի փոխադրումը կատարվում է lCAO և IATA կանոնակարգերի համաձայն, որոնք նշված են 11.1.4.1․(ա). (i) հոդվածում։
 5. Դուք չպետք է ընդգրկեք Ձեր ուղեբեռի մեջ փխրուն կամ փչացող իրեր, արժեքավոր իրեր (ներառյալ՝ փող, զարդեր, թանկարժեք մետաղներ, թանկարժեք քարեր, արծաթյա իրեր, արվեստի գործեր կամ այլ թանկարժեք իրեր, օպտիկական կամ լուսանկարչական սարքավորումներ), համակարգիչներ, անձնական էլեկտրոնային սարքեր (ներառյալ, առանց սահմանափակման, շարժական կապի սարքեր և պլանշետներ), պահված տվյալներ, ցանկացած դեղամիջոց կամ բժշկական սարքավորում, որը կարող է պահանջվել թռիչքի ժամանակ կամ Ձեր ուղևորության ընթացքում, կամ որոնք չեն կարող արագ փոխարինվել կորցնելու կամ վնասվելու դեպքում, տան կամ մեքենայի բանալիներ, արժեքավոր փաստաթղթեր (ներառյալ, օրինակ, բաժնետոմսերի վկայագրեր, պարտատոմսեր, սակարկելի փաստաթղթեր, արժեթղթերի վկայագրեր, բիզնես փաստաթղթեր, անձնագրեր և անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր) կամ նմուշներ:
 6.  Ձեզ չի թույլատրվում տեղափոխել արգելված իրերի օրինակները անվտանգության սահմանափակ տարածքներ և ինքնաթիռ։
 • Ատրճանակները, հրազենները և այլ սարքերը, որոնք արձակում են գնդակ․ սարքեր, որոնք մտավախություն կա, որ կօգտագործվեն արկ արձակելով՝ լուրջ վնաս պատճառելու համար, այդ թվում՝ բոլոր տեսակի հրազենները , ինչպիսիք են ատրճանակները, գնդիկավոր ատրճանակները, հրացանները, գնդիկավոր հրացանները, որսորդական հրացանները, խաղալիք ատրճանակները, զենքերի կրկնօրինակները և իմիտացիոն հրազենները ընդունակ են շփոթեցնել իրական զենքի, բաղադրիչ մասերի, հրազենի հետ, բացառությամբ օպտիկական նշանառության, սեղմված օդով և CO2 զենքերը, ինչպիսիք են ատրճանակները, գնդիկավոր ատրճանակները, հրացանները և գնդիկավոր հրացանները, ազդանշանային հրթիռները և մեկնարկային ատրճանակները, աղեղները, խաչաձև նետերը և ռադիոակտիվ զենքը, նիզակի պարկուճները, պարսատիկները և կատապուլտները:
 • Խլեցուցիչ սարքեր․ սարքեր, որոնք հատուկ նախագծված են խլացման կամ անշարժացնելու համար, այդ թվում՝ ցնցող սարքերը, ինչպիսիք են՝ էլեկտրաշոկեր ատրճանակները, խլեցուցիչները և էլեկտրաշոկեր մահակները, կենդանիներին կաթվածահարող և կենդանիներին սպանող սարքերը, անջատող և չեզոքացնող քիմիական և կենսաբանական նյութերը, գազերը և սփրեյները, ինչպիսիք են գազի բալոնը, պղպեղով սփրեյները, կծու սփրեյները, արցունքաբեր գազը, թթվային աերոզոլները և կենդանիներին վանող սփրեյները;
 • Սուր սայրով կամ սուր եզրերով առարկաներ՝ սուր սայրով կամ սուր եզրերով առարկաներ, որոնք կարող են օգտագործվել լուրջ վնասվածքներ պատճառելու համար, այդ թվում՝ մանրացնող առարկաներ, ինչպիսիք են՝ կացինները, մանրիչները և դանակները, սառույցի կացինները և սառույցի շեղբերը, ածելիները, տուփով դանակները՝ ավելի քան 6 սմ շեղբերով, մկրատի հետ ավելի քան 6 սմ շեղբեր ունեցող դանակները, որոնք չափվում են հենման կետից, մարտարվեստի պարագաները՝ սուր սայրով կամ սուր եզրերով, սուրերով և թուրերով:
 • Աշխատանքային գործիքները․ գործիքներ, որոնք կարող են օգտագործվել լուրջ վնասվածքներ հասցնելու կամ ուրջ վնասվածքներ պատճառելու կամ օդանավի անվտանգությանը սպառնալու համար, ներառյալ՝ լոմերը, գայլիկոնները և հորատման գործիքները, այդ թվում անլար շարժական էլեկտրոդները, 6 սմ-ից ավելի սայրով կամ բռնակով գործիքները, որոնք կարող են օգտագործվել որպես զենք, ինչպիսիք են պտուտակահանները և սուրերը, սղոցները, ներառյալ անլար շարժական էլեկտրական սղոցները, զոդման լամպերը, գամերը և եղունգների էլեկտրական ատրճանակները
 • Բութ գործիքներ․ առարկաներ, որոնք կարող են օգտագործվել հարվածելու ժամանակ լուրջ վնասվածքներ պատճառելու համար, այդ թվում՝ բեյսբոլի և սոֆթբոլի բիտեր, մահակներ և փայտեր, ինչպիսիք են՝ Բիլլի մահակները, բլեքջեքի մահակները և գիշերային փայտերը, մարտարվեստի սարքավորումները:
 • Պայթուցիկներ և հրկիզող նյութեր և սարքեր․ պայթուցիկ նյութեր և հրկիզող նյութեր և սարքեր, որոնք ունակ են կամ ի հայտ են եկել, որպեսզի օգտագործվեն լուրջ վնասվածք պատճառելու կամ օդանավի անվտանգության համար վտանգ ներկայացնելու համար, այդ թվում` զինամթերք, պայթեցման կափարիչներ, դետոնատորներ և ապահովիչներ, պայթուցիկի կրկնօրինակներ կամ իմիտացիոն պայթուցիկ սարքեր, ականներ, նռնակներ և այլ պայթուցիկ ռազմական զինամթերք, հրավառություն և այլ պիրոտեխնիկա, ծուխ արտադրող սակրավորիչներ և ծուխ գեներացնող փամփուշտներ, դինամիտ, վառոդ և պլաստմասե պայթուցիկ նյութեր:
 1. Դուք չպետք է որևէ իր տանեք ինքնաթռի խցիկ, եթե մենք, մեր հայեցողությամբ, որոշենք, որ դրա առկայությունը կարող է ազդել ինքնաթռի կամ դրանում գտնվող որևէ անձի անվտանգության և/կամ պաշտպանվածության վրա:
  1. Ձեր չստուգված ուղեբեռում չպետք է ներառեք.
 1. Իրական, կրկնօրինակ կամ խաղալիք զենքեր, զենք և զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ նյութեր պարունակող որևէ այլ բան (օրինակ՝ Սուրբ Ծննդյան ճայտրուկ, հրավառություն կամ փաթիլներ) և հրկիզող նյութեր. ցանկացած տեսակի/տիպի/ձևի կամ չափի դանակներ; նամակ բացիչներ; մետաղական դանակներ; քարաձիգներ; ճեղապարսատիկներ, ածելիներ և ուղիղ սայրեր վտանգավոր ածելու համար (բացառությամբ անվտանգության ածելիների և փամփուշտների ուղեկցող սայրերի); առևտրականների գործիքներ; դարթսեր; մկրատներ; եղունգների ֆայլեր; ենթամաշկային ասեղներ և ներարկիչներ (եթե դա անհրաժեշտ է բժշկական պատճառներով և ուղեկցվում է բժշկական տեղեկանքով, որը հաստատում է բժշկական վիճակը, որը պահանջում է փոխադրում); կար ու ձևի ասեղներ; խցանահաններ; սպորտային բիթեր և ակումբներ (ներառյալ, օրինակ, բեյսբոլի և սոֆթբոլի մահակները, գոլֆի մահակները, կրիկետի մահակները, բայց բացառություն են թենիսի, բադմինտոնի և սքվոշի ռակետները), կոշտ սպորտային գնդակներ (ներառյալ, օրինակ, կրիկետի, դաշտի, հոկեյի կամ բիլիարդի, սնուկերի կամ լողավազանի գնդակները); բիլիարդի, սնուկերի կամ լողավազանի նշաններ; մարտարվեստի սարքեր։
 2. Ցանկացած առարկա, որը, մեր կարծիքով կամ օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցների կարծիքով, կարող է օգտագործվել որպես զենք կամ հարմարեցված է որպես զենք օգտագործելու համար, որը կարող է վնասել կամ շարքից հանել կամ անվտանգության կամ անվտանգային ցանկացած այլ սպառնալիք ներկայացնել:
 3. Ձեզ չի թույլատրվում տեղափոխել արգելված իրերի օրինակները Ձեր գրանցված ուղեբեռում․
 • Պայթուցիկներ և հրկիզող նյութեր և սարքեր․ պայթուցիկ նյութեր և հրկիզող նյութեր և սարքեր, որոնք ունակ են օգտագործվել լուրջ վնասվածք պատճառելու կամ օդանավի անվտանգության համար վտանգ ներկայացնելու համար, այդ թվում` զինամթերք, պայթեցման կափարիչներ, դետոնատորներ և ապահովիչներ, ականներ, նռնակներ և այլ պայթուցիկ ռազմական զինամթերք, հրավառություն և այլ պիրոտեխնիկա, ծուխ արտադրող սակրավորիչներ և ծուխ գեներացնող փամփուշտներ, դինամիտ, վառոդ և պլաստմասե պայթուցիկ նյութեր:
 • Խելացի պայուսակներ; Սրանք պայուսակներ են, որոնք պարունակում են մարտկոցներ կամ շարժիչների համար, կամ էլ որպես ներկառուցված լիցքավորման սարքեր: Խելացի պայուսակների մարտկոցը պետք է հանվի պայուսակից՝ նախքան պայուսակների գրանցումը: Դա անհրաժեշտ չէ, եթե Դուք դա պետք է տանեք սրահ չգրանցված տոպրակի մեջ, եթե դա արգելված չէ պետության հրահանգներով։
  1. Մենք կարող ենք կամ խնդրել Ձեզ գրանցել 11.1.4.1 (ա) և 11.1.4.1. (բ) հոդվածներում նշված իրերը և ներս տանել որպես ստուգված ուղեբեռ կամ ընդհանրապես հրաժարվել դրանք տեղափոխելուց:
  2. Եթե, չնայած արգելված լինելուն, 11.1.4.1.(ա) և 11.1.4.1.(բ) հոդվածներում նշված որևէ իր ներառված է Ձեր ուղեբեռում, մենք պատասխանատվություն չենք կրում այդպիսի իրերի որևէ կորստի կամ վնասի համար:
  3. Եթե չգրանցված ուղեբեռի իրը դառնում է գրանցված ուղեբեռ (Ձեր խնդրանքով, թե այն պատճառով, որ մենք դա պահանջում ենք), Դուք պետք է անհապաղ հեռացնեք դրանից բոլոր այն իրերը, որոնք արգելված են 11.1.4.1-րդ հոդվածի համաձայն և ներառված են գրանցված ուղեբեռում: (ա) Դուք կարող եք այդպիսի ուղեբեռի իրը կրել որպես չգրանցված ուղեբեռ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Դուք համապատասխանում եք 11.3-րդ հոդվածում նշված Չգրանցված ուղեբեռի պարունակության և չափի և քաշի մեր պահանջներին:
  4. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր գրանցված ուղեբեռից կամ չգրանցված ուղեբեռից հանված և օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցների կողմից պահվող որևէ ապրանքի համար: Ձեր պարտականությունն է ճամփորդելուց առաջ ստուգել Ձեր չվերթի և մեկնման օդանավակայանի անվտանգության պահանջները, և եթե օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցների կողմից անձնական իրերը հանվում են Ձեր ուղեբեռից, ապա Ձեր պատասխանատվությունն է ապահովել, որ Դուք անդորրագիր ստանաք օդանավակայանի անվտանգության անձնակազմից և միջոցներ ձեռնարկեք նման իրերի հավաքագրման համար:
   1.  Հրազեն և վտանգավոր իրեր
 1. Եթե ցանկանում եք տեղափոխել հրազեն, զինամթերք և պայթուցիկ նյութեր, ներառյալ պայթուցիկ նյութեր պարունակող իրերը (օրինակ՝ Սուրբ Ծննդյան փաթիլներ, հրավառություն կամ ճայթրուկներ) որպես գրանցված ուղեբեռ, Ձեր պարտականությունն է տեղեկանալ և համոզվել, որ Դուք ստացել եք բոլոր պահանջվող թույլտվությունները, որոնք անհրաժեշտ են պետության և/կամ ռազմական ինստիտուտի կողմից ուղարկող երկրի և նշանակման երկրի կողմից մինչև բեռնափոխադրումը:
 2. Հրազենը, զինամթերքը և պայթուցիկները, ներառյալ պայթուցիկ նյութեր պարունակող իրերը (օրինակ՝ Սուրբ Ծննդյան փաթիլներ, հրավառություն կամ ճայթրուկներ) չեն ընդունվի որպես ստուգված ուղեբեռ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից հաստատված չէ Ձեր չվերթից ոչ պակաս, քան 10 աշխատանքային օր առաջ: Եթե ընդունվում է փոխադրման համար, հրազենը պետք է լիցքաթափվի՝ փակցվելով անվտանգության կողպեքը, պատշաճ կերպով փաթեթավորվի և ուղեկցվի մեկնման վայր՝ փոխանցվող վայրի և ցանկացած կանգառող երկրների կողմից օրենքով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերով: Զինամթերքի փոխադրումը կատարվում է lCAO և IATA կանոնակարգերի համաձայն, որոնք նշված են 11.1.4.1․(ա) հոդվածում։ Ձեր հրազենը, զինամթերքը և պայթուցիկները երբեք չեն տեղափոխվի ինքնաթիռի խցիկում կամ օդաչուի խցիկում:
 3. Զենքերը, ինչպիսիք են, օրինակ, հնաոճ հրազենը, սուրը, դանակը, խաղալիքը կամ ատրճանակի կրկնօրինակը, աղեղներն ու նետերը և նմանատիպ իրերը, կարող են ընդունվել որպես գրանցված ուղեբեռ միայն մեր հայեցողությամբ՝ մեր կողմից նախնական հաստատման դեպքում, բայց չի թույլատրվի տեղափոխել օդանավի խցիկ կամ օդաչուի խցիկ։
 4.  Մենք պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չենք ունենա, երբ 11.1.4.2․(բ) և/կամ 11.1.4.1.(գ) հոդվածներով ընդունված ցանկացած կետ հեռացվում է Ձեր գրանցված ուղեբեռից և/կամ պահպանվում կամ ոչնչացվում է անվտանգության աշխատակիցների, պետական պաշտոնյաների, օդանավակայանի պաշտոնյաների, ոստիկանության կամ զինվորական պաշտոնյաների կամ այլ ավիաընկերությունների կողմից, որոնք ներգրավված են Ձեր փոխադրման մեջ:
 5. Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում հրաժարվել 11.1.4 հոդվածում նշված իրերի փոխադրումից՝ առանց պատճառաբանության։
  1. Ուղեբեռից հրաժարվելու իրավունքը
 1. Անվտանգության և/կամ անվտանգության նկատառումներից ելնելով մենք կհրաժարվենք տեղափոխել կամ շարունակել ուղեբեռի ցանկացած փոխանցում, որը պարունակում է 11.1.4 հոդվածում (և 11.3. հոդվածը՝ միայն չգրանցված ուղեբեռի դեպքում) նկարագրված որևէ արգելված իր, կամ եթե ուղևորը չի կատարել 11.1.3 (ա) մինչև (գ) հոդվածների պարտավորությունները անկախ նրանից, թե ինչ և երբ են մեզ ասում կամ հայտնաբերում նման արգելված իրերի առկայությունը:
 2. Մենք կարող ենք հրաժարվել որպես ուղեբեռ տեղափոխել ցանկացած իր, որը ողջամտորեն Մեր կողմից համարվում է ոչ պիտանի փոխադրման համար՝ դրա հիգիենայի, չափի, ձևի, քաշի, արտաքին տեսքի, բովանդակության, բնույթի կամ անվտանգության կամ գործառնական նկատառումներից ելնելով կամ այլ ուղևորների հարմարավետության կամ կոնֆիգուրացիայի պատճառով, կամ բնույթով, կամ հրաժարվում են շարունակել դրանք տեղափոխել, եթե դրանք հայտնաբերվեն ճանապարհորդության ընթացքում: Եթե որևէ կասկած ունեք որոշակի ապրանքների վերաբերյալ, խնդրում ենք հարցնել մեզանից կամ մեր լիազորված գործակալներից:
 3. Մենք կարող ենք մերժել ուղեբեռի ընդունումը, եթե այն, մեր ողջամիտ կարծիքով, պատշաճ և ապահով ձևով փաթեթավորված չէ համապատասխան բեռնարկղերում: Եթե Դուք դիմեք մեզ, մենք Ձեզ կտրամադրենք մեզ համար ընդունելի փաթեթավորման և բեռնարկղերի մասին տեղեկատվությունը:
 4. Մենք պարտավորություն չունենք հսկելու մերժված ուղեբեռը և/կամ իրերը:
 5. Մենք կարող ենք հրաժարվել պահարանում տանել այն ուղեբեռը, որը Ձեր կողմից չի փոխանցվել մեր անձնակազմին մինչև 9.1-րդ հոդվածով նախատեսված գրանցման վերջնաժամկետը:
  1. Խուզարկության, զննության և ռենտգենի իրավունք
 1. Անվտանգության, առողջության և անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ինչպես նաև ստուգելու համար, որ Դուք անձամբ չեք տեղափոխում կամ ուղեբեռում չեք տեղափոխում Ձեր որևէ իր, որն արգելված է սույն փոխադրման պայմաններով, մենք կարող ենք խուզարկել, զննել և ռենտգեն կատարել Ձեզ և Ձեր ուղեբեռը: Մենք կփորձենք խուզարկել Ձեր ուղեբեռը, քանի դեռ Դուք ներկա եք, բայց եթե Դուք հասանելի չեք, մենք կարող ենք խուզարկել այն Ձեր բացակայության ժամանակ: Եթե Դուք մեզ թույլ չտաք կատարել բոլոր նման խուզարկությունները, զննությունները և ռենտգենները, մենք կհրաժարվենք տեղափոխել Ձեզ և Ձեր ուղեբեռը:
 2. Դուք պետք է թույլատրեք Ձեր ուղեբեռի անվտանգության ստուգումները պետական պաշտոնյաների, օդանավակայանի պաշտոնյաների կողմից և ովքեր իրավասու են անվտանգության ստուգումներ և խուզարկություններ իրականացնել:
 3. Ոստիկանության կամ զինվորական պաշտոնյաների և Ձեր փոխադրման մեջ ներգրավված այլ ավիաընկերությունների հարցումով:
 4. Եթե խուզարկումը կամ զննությունը վնաս է հասցնում Ձեր ուղեբեռին, մենք պատասխանատվություն չենք կրում նման վնասի համար, եթե դա առաջացել է բացառապես մեր անփութության պատճառով:
 5. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որոշ երկրների անվտանգության մարմինները պահանջում են, որ գրանցված ուղեբեռը ապահովված լինի այնպես, որ այն հնարավոր լինի բացել Ուղևորի բացակայության դեպքում՝ առանց վնաս պատճառելու հավանականության: Ձեր պարտականությունն է տեղեկացվել և կատարել այդ պահանջները:
  1.  Գրանցված ուղեբեռ կամ պահված ուղեբեռ
   1. Ձեր ուղեբեռը մեզ փոխանցելուց հետո, որը Դուք ցանկանում եք գրանցել վերը նշված պայմաններով, մենք կվերցնենք պահեստավորման և կտրամադրենք ուղեբեռի նույնականացման պիտակ Ձեր գրանցված ուղեբեռի յուրաքանչյուր կտորի համար:
   2. Բոլոր գրանցված ուղեբեռում պետք է լինեն Ձեր անունը կամ այլ անձը հաստատող փաստաթուղթը, որը պարունակում է Ձեր անունը, լրիվ հասցեն ու հեռախոսահամարը, որով մենք կարող ենք կապվել Ձեզ հետ, դա պետք է ապահով կերպով կցված լինի պիտակի կամ կպչուն պիտակի տեսքով:
   3. Գրանցված ուղեբեռը, հնարավորության դեպքում, կտեղափոխվի նույն չվերթով, ինչ Դուք, բայց երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինել, որ այն տեղափոխվի այլ չվերթով (օրինակ՝ ապահովության, առողջության, անվտանգության, գործառնական նկատառումներից ելնելով կամ գրանցված ուղեբեռի չափի կամ քաշի պատճառով կամ փոխադրման սույն պայմանների համապատասխան մասերին չհամապատասխանելու պատճառով) Եթե մենք Ձեր ստուգված ուղեբեռը տեղափոխենք այլ չվերթով, մենք այն կփոխանցենք Ձեր նշած հասցեով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կայանման վայրի օրենքը Ձեզանից չի պահանջում ներկա գտնվել ժամանման օդանավակայանում՝ մաքսազերծման համար կամ այլ չվերթով փոխադրման պատճառով՝ կապված գրանցված ուղեբեռի չափի կամ քաշի կամ սույն Փոխադրման պայմանների համապատասխան մասերին չհամապատասխանելու հետ:
   4. Եթե մենք չորոշենք, որ Ձեր ստուգված ուղեբեռը չի տեղափոխվի նույն չվերթով, ինչ Դուք, մենք չենք տեղափոխի Ձեր ստուգված ուղեբեռը, եթե Դուք չկարողանաք նստել այն օդանավը, որտեղ այն բեռնված է, կամ, նստելուց հետո, լքեք օդանավը թռիչքից առաջ: կամ տարանցման կետում՝ առանց կրկնակի վայրէջքի։
   5. Մենք կտեղափոխենք Ձեր ավելցուկային ուղեբեռը նույն չվերթով, ինչ Դուք, եթե ինքնաթիռում կա համապատասխան տարածք, և Դուք կվճարեք հավելավճար ուղեբեռի փոխադրման համար, որը գերազանցում է Ձեր անվճար ուղեբեռի չափը:
   6. Դուք պետք է վստահ լինեք, որ Ձեր գրանցված ուղեբեռը բավականաչափ ամուր է և լավ պաշտպանված՝ դիմակայելու օդային փոխադրման սովորական և սովորական դժվարություններին՝ առանց վնասվելու (բացառությամբ բնական մաշվածությունը):

 

 1. Չգրանցված ուղեբեռ
  1. Մենք նշում ենք չգրանցված ուղեբեռի առավելագույն քանակը և/կամ չափերը և/կամ քաշը, որը Դուք տեղափոխում եք օդանավ: Ամբողջ չգրանցված ուղեբեռը պետք է լինի այնքան փոքր, որպեսզի տեղավորվի Ձեր առջևի նստատեղի տակ կամ օդանավի խցիկի վերևի պահեստային խցիկում:
  2. Եթե Ձեր չգրանցված ուղեբեռը չափազանց մեծ է այդ կերպ պահելու համար, կամ չափից ավելի մեծ քաշ ունի, կամ որևէ պատճառով համարվում է վտանգավոր, Դուք պետք է այն տեղափոխեք որպես գրանցված ուղեբեռ և վճարեք ավելցուկային ուղեբեռի գումարները, որոնք կարող են գանձվել 11.1.2 հոդվածի համաձայն, եթե Ձեր անվճար ուղեբեռի չափն արդեն սպառվել է այլ գրանցված ուղեբեռի կողմից:
  3. Եթե Դուք ունեք թանկարժեք իր, արվեստի գործ, երաժշտական գործիք կամ դիվանագիտական պայուսակ, ինչպես նշված է 11.1.4.1․ հոդվածում (v) Որը ցանկանում եք մեզ հետ տանել որպես չգրանցված ուղեբեռ, բայց այն գերազանցում է չգրանցված ուղեբեռի չափի կամ քաշի մեր սահմանափակումները, Դուք պետք է գնեք մեկ կամ մի քանի լրացուցիչ նստատեղեր (առկայության դեպքում) ճանապարհորդության նույն կարգում, ինչ Դուք՝ այդպիսի թույլատրելի իրը Ձեր չվերթի ընթացքում Ձեր կողքին պահելու նպատակով:
  4. Ինքնաթիռի խցիկի օդային պահեստների առավելագույն տարողունակության պատճառով կամ գործառնական պատճառներով, մենք կարող ենք չընդունել Ձեր չգրանցված ուղեբեռը ինքնաթիռում, նման դեպքերում Ձեր ուղեբեռը կտեղափոխվի օդանավի պահեստ՝ որպես գրանցված ուղեբեռ, այնպես որ Դուք պետք է հեռացնեք բոլոր արժեքավոր իրերը ուղեբեռից նախքան անձնակազմին հանձնելը և համոզվեք, որ Դուք ստանում եք գրանցման պիտակը:
  5. Մենք որպես չգրանցված ուղեբեռ չենք տեղափոխի որևէ այլ տեսակի իր, որը գերազանցում է չգրանցված ուղեբեռի մեր չափի կամ քաշի սահմանափակումները, և եթե հնարավոր չէ պատշաճ կերպով ամրացնել իրը նստատեղի վրա:
  6. Ուղևորները պատասխանատվություն են կրում անձնական իրերի և չգրանցված ուղեբեռի համար, որը նրանք տանում են սրահ: Անձնական իրերի և չգրանցված ուղեբեռի ոչնչացման, գողության, կորստի կամ վնասման դեպքում մենք կարող ենք պատասխանատվություն կրել միայն այն դեպքում, եթե նրա կողմից կամ նրա պաշտոնյաների կամ գործակալների կողմից կատարված ապօրինությունն ապացուցվի, և այդ պատասխանատվությունը սահմանափակվում է Փոխադրման սույն ընդհանուր պայմանների 18.4-րդ հոդվածում նշված չափով:
 2. Գրանցված ուղեբեռի հավաքագրում և փոխանցում
  1. Դուք պետք է վերցնեք Ձեր գրանցված ուղեբեռը, երբ այն հասնի Ձեր նպատակակետին կամ միջանկյալ կանգառում։ Եթե Դուք այն չվերցնեք ողջամիտ ժամկետում, մենք կարող ենք Ձեզնից պահեստավորման վճար գանձել: Եթե Դուք Ձեր գրանցված ուղեբեռը Ձեր ժամանման վայրում կամ միջանկյալ կանգառում ստանալուց հետո երեք (3) ամսվա ընթացքում չպահանջեք, մենք կարող ենք տնօրինել այն և մեր օգտին պահել օտարումից ստացված ցանկացած հասույթ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության:
  2. Միայն ուղեբեռի նույնականացման պիտակ ունեցող անձը կարող է պահանջել գւանցված ուղեբեռի մի մասը: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ուղեբեռի նույնականացման պիտակը կրող անձի ինքնությունը կամ իրավասությունը ստուգելու համար կամ ստուգելու համար, որ այդպիսի անձը որևէ իրավունք ունի ընդունելու համար:
  3. Եթե անձը, ով պահանջում է գրանցված ուղեբեռի մի կտորը, չի կարողանում ներկայացնել ուղեբեռի նույնականացման պահանջվող պիտակը, այդ անձը պետք է ապացուցի, որ ուղեբեռը իրենն է, նախքան մենք թույլ կտանք տանել այն: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ գործողություն կատարելու համար, բացի սահմանափակումներից՝ ստանալու իրավունքը գնահատելիս ճշտել ուղեբեռին հավակնող անձի իսկությունը։
 3. Կենդանիներ
  1. մենք չենք կարող կենդանիներ փոխադրել ինչպես խցիկում, այնպես էլ՝ պահեստում:
 4. Մարդկային մասունքներ

Fly Arna-ն ընդունում է մարդկանց մասունքները որոշակի երթուղիներով փոխադրելու համար՝ հաշվի առնելով պահեստում առկա ազատ տարածքը և այլ պահանջներ: Այնուամենայնիվ, մարդկային աճյունի փոխադրումը թույլատրվում է այն պայմանով, որ Դուք որպես աճյունի սեփականատեր, ունենաք մահվան վկայականի պատճենը և դիակիզման վկայականը: Դուք պետք է համոզվեք, որ մարդկային աճյունը ապահով փաթեթավորված է համապատասխան կնքված տարայի մեջ, որը պետք է ներառվի Ձեր փոխադրվող ուղեբեռի նորմայում:

ՀՈԴՎԱԾ 12․ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑՆԵՐ, ՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՉԵՂԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՎԱՅՐԷՋՔԻ ՄԵՐԺՈՒՄ

 1.  Ժամանակացույցեր
  1. Չեղարկումները, ուշացումները և վայրէջքի մերժումը կարգավորող դրույթները ամրագրված են Կոնվենցիայում և (եթե կիրառելի է) Կանոնակարգում (ԵԽ) 261/2004, և սույն Պայմաններում ոչինչ չի ազդում Ձեր իրավունքների վրա՝ ըստ սույն Գործող Օրենքի: Ձեր իրավունքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները և աջակցության մասին տվյալները ծառայության ձախողման դեպքում հասանելի են մեր կայքում:
  2. Եթե պայմանավորված չէ մեր անփութության կամ միտումնավոր արարքով կամ անգործությամբ, մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր չվացուցակներում կամ հրապարակայնորեն հրապարակված այլ չվացուցակների սխալների կամ բացթողումների համար՝ կապված մեկնման կամ ժամանման ամսաթվերի կամ ժամերի կամ որևէ թռիչքի իրականացման հետ:
  3. Եթե փոփոխությունը Ձեզ համար ընդունելի չէ, և մենք ի վիճակի չենք Ձեզ համար տեղ վերապահել այլընտրանքային չվերթի համար, որն ընդունելի է Ձեզ համար, Դուք իրավունք կունենաք հարկադրաբար վերադառնալ՝ 13.2-րդ հոդվածի համաձայն: Բացի այդ, մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրելու Ձեր առջև որևէ կորստի կամ ծախսի համար:
  4. Ձեր պարտականությունն է տրամադրել մեզ կամ մեր լիազոր գործակալին համապատասխան կոնտակտային տվյալներ, որպեսզի մենք կամ այդ լիազորված գործակալը կարողանանք փորձել տեղեկացնել Ձեզ նման փոփոխության մասին, մենք որևէ պատասխանատվություն չենք ստանձնի մեզ տրված ոչ պատշաճ կոնտակտային տվյալների պատճառով Ձեզ չտեղեկացնելու դեպքում։
  5. Եթե չեղարկում կամ զգալի փոփոխություն է կատարվել Մեր ժամանակացույցում, մենք ողջամիտ ջանքեր կգործադրենք՝ հնարավորինս շուտ տեղեկացնելու Ամրագրողին ցանկացած նման չեղարկման կամ փոփոխության մասին, որն իր հերթին պարտավորվում է տեղեկացնել խմբի մյուս ուղևորներին/անդամներին:
  6. Նախքան Ձեր ամրագրումն ընդունելը, մենք կամ մեր լիազորված գործակալը ամրագրողին կտեղեկացնենք Ձեր չվերթի մեկնման ժամի մասին, և այն կցուցադրվի Ձեր տոմսի վրա: Ամրագրումը կատարելուց հետո ցանկացած պահի, մեզ կարող է անհրաժեշտ լինել փոխել Ձեր չվերթի մեկնման ժամանակացույցը և/կամ մեկնման կամ վայրէջքի օդանավակայանը կամ չեղարկել, շեղել, մերժել վայրէջքը կամ հետաձգել որևէ չվերթ: Սա կարող է ներառել փոփոխություններ անվտանգության նկատառումներով, պահպանման, անհրաժեշտ կարգավորող թույլտվությունների կամ այլ առևտրային կամ գործառնական պատճառներով։
  7. Մեր չվացուցակում նշված չվերթների ժամանակը և տեւողությունը կարող են փոխվել հրապարակման (կամ թողարկման) ամսաթվի և Ձեր փաստացի ճանապարհորդության ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածում. դրանք նախատեսված են բացառապես մեր կողմից առաջարկվող չվերթների մասին Ձեզ տեղեկացնելու համար: Մենք Ձեզ չենք երաշխավորում չվերթների ժամերը և չվերթների տևողությունը, և դրանք չեն կազմում մեզ հետ Ձեր փոխադրման պայմանագրի մաս:
  8. Երթուղու չեղարկում, փոփոխություններ, ուշացումներ և այլ միջոցներ:
   1. Երբեմն թռիչքի ժամերի ուշացումները և ինքնաթիռը դեպի վայր թռչելու համար անհրաժեշտ ժամանակը տեղի են ունենում մեր վերահսկողությունից անկախ հանգամանքների պատճառով (օրինակ՝ վատ եղանակի կամ օդային երթևեկության հսկողության հետաձգում կամ գործադուլ): Մենք կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի խուսափենք Ձեր և Ձեր ուղեբեռի տեղափոխման հետաձգումից: Սույն միջոցները կարող են ներառել այլընտրանքային ինքնաթիռի օգտագործումը կամ մեզ համար այլընտրանքային ավիաընկերության կողմից թռիչքի կազմակերպումը կամ երկուսն էլ:
   2. Դուք իրավունք կունենաք ընտրել հետևյալ երեք հասանելի միջոցներից մեկը, եթե մենք չեղարկենք թռիչքը. չվերթն ըստ ժամանակացույցի ողջամտորեն չկատարելուց; Ձեր ծրագրած վայր կամ կանգառի վայր չհասնելուց; կամ պատճառ են դառնում, որ Դուք բաց թողնեք կապող չվերթը մեզ հետ կամ մեկ այլ ավիաընկերության հետ, որի համար Դուք ունեք միջանցիկ ամրագրում/հաստատված ամրագրում և համապատասխան ժամանակ, որպեսզի տեղափոխեք Ձեր չվերթի ժամանումից հետո նախատեսված ժամանակը: Երեք հասանելի միջոցները, որոնցից կարող եք ընտրել, հասանելի են առանց հավելյալ վճարի և ներկայացված են ստորև 12.2.2.(i)-ից (iii) հոդվածներում: Ձեր իրավունքների և մեր պատասխանատվության սահմանափակումների մասին տե՛ս նաև հոդված 12.2.3.
 1. Մենք Ձեզ և Ձեր ուղեբեռը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կտեղափոխենք մեր մյուս չվերթով, որտեղ կան ազատ տեղեր, առանց որևէ լրացուցիչ վճարի և անհրաժեշտության դեպքում կերկարաձգենք Ձեր տոմսի վավերականության ժամկետը ՝ այդ փոխադրումը ծածկելու համար, կամ
 2. Մենք ողջամիտ ժամկետում կտեղափոխենք Ձեզ և Ձեր ուղեբեռը դեպի այն ուղղությունը, որը նշված է Ձեր տոմսի վրա մեր մեկ այլ թռիչքի կամ այլ ավիաընկերության չվերթում կամ փոխադարձ համաձայնեցված այլ միջոցներով, կամ
 3. Մենք Ձեր գումարը կվերադարձնենք հարկադրաբար, 13.2-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան:
  1. 12.2.2 (i)-ից (iii) հոդվածների երեք պաշտպանության միջոցները չեն ազդում որևէ իրավունքների վրա, որոնք Դուք կարող եք ունենալ 18-րդ հոդվածի համաձայն: Այդ միջոցները և իրավունքները ներկայացնում են Ձեզ համար հասանելի միակ և բացառիկ միջոցները և իրավունքները, եթե Ձեր փոխադրումը ազդում է 12.2-րդ հոդվածում թվարկված իրադարձություններից մեկի վրա:
 4. Վայրէջքը մերժվել է
  1. Եթե մենք ի վիճակի չենք Ձեզ տեղափոխել այն չվերթով, որի համար Դուք ունեք ամրագրման հաստատում և սպառել եք գրանցման և վայրէջքի բոլոր կիրառելի ժամկետները:
  2. Մենք Ձեզ կտեղափոխենք մեր հետագա չվերթներից որևէ մեկով, կամ
  3. Եթե Դուք որոշեք, մենք կկազմակերպենք, որ Դուք տեղափոխվեք այլ ավիաընկերությամբ, որպեսզի Ձեզ հնարավորություն ընձեռվի ժամանել Ձեր ժամանման վայր ողջամիտ ժամկետում՝ Ձեր նախապես նախատեսված ժամկետում: Նման դեպքում փոխադրման սույն հիմնական պայմանները կշարունակեն գործել, բացառությամբ, որ գործող փոխադրողի փոխադրման հիմնական պայմանները կկիրառվեն փոխանցված չվերթի բոլոր գործառնական և ընթացակարգային ասպեկտների նկատմամբ:
  4. Որպես այլընտրանք, Դուք կարող եք ընտրել կամավոր փոխհատուցում ստանալ՝ 13.2-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան:
  5. Դա չի գործի, եթե մենք հրաժարվենք Ձեզ տեղափոխել փոխադրման սույն հիմնական պայմաններով թույլատրված պատճառներով (տե՛ս, օրինակ, Հոդված 10):
  6. Եթե հոդված 12.3.1. վերաբերում է Ձեզ, մենք Ձեզ կվճարենք Ձեզ հասանելիք ցանկացած փոխհատուցում (եթե այդպիսիք կան) գործող օրենքով և մեր մերժված վայրէջքի փոխհատուցման քաղաքականության համաձայն:
  7. Բացի սույն 12.3-րդ հոդվածով նախատեսված Ձեր իրավունքներից: Մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրելու Ձեր առջև որևէ կորստի կամ ծախսի համար: Խնդրում ենք հետաքրքրվել Մեր մերժված վայրէջքի փոխհատուցման քաղաքականության մասին:
 5. Խարդախություն կամ անօրինական գործունեություն

Վճարումները պետք է վավերացվեն Ամրագրման մեջ նշված քարտապանի կողմից: Մենք Ձեզ զրկում ենք ամրագրումը չեղարկելու իրավունքից՝ առանց նախնական ծանուցման, եթե․

 1. Հարցում անելու դեպքում Դուք չեք կարող տրամադրել քարտատիրոջ կոնտակտային տվյալները, որպեսզի մենք իրականացնենք անվտանգության ստուգումներ;
 2. Քարտապանը չի թույլատրել վճարումը և պնդում է, որ ամրագրումը կեղծ է, և/կամ
 3. Մենք հիմնավոր կասկածներ ունենք, որ քարտապանը կամ ուղևորը կապված են այլ խարդախ գործունեության հետ:
 4. Կասկածելի խարդախություն
  1. Ժամանակ առ ժամանակ բանկերը և քարտ տրամադրողները մեզ խնդրում են ուսումնասիրել այն գործարքները, որոնք քարտապանը համարում է խարդախություն: Եթե նման ուսումնասիրության ընթացքում մենք հիմնավոր կերպով պարզենք, որ քարտապանը հայտարարել է, որ գործարքը սխալմամբ խարդախություն է, ապա ամրագրումը կպայմանավորվի հետագա ներքին ստուգումներով: Ցանկացած ապագա ամրագրում կապված նման իրավատիրոջ մանրամասների հետ կարող է մերժվել, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի վերականգնվել ցանկացած չմարված դրամական միջոց, որը մեզ պարտք է սխալի պատճառով:
  2. Ցանկացած բողոքի դեպքում Դուք համաձայնում եք կապվել մեզ հետ մեր Հաճախորդների սպասարկման թիմի միջոցով, նախքան դատարաններում որևէ հայց հարուցելը: Սույն դրույթի նպատակը չի հանդիսանում դատարանների, տրիբունալի կամ վեճերի այլընտրանքային լուծման ցանկացած ձևի միջոցով դատական կարգով վերականգնելու Ձեր իրավունքը: Ամենայն հավանականությամբ, դա արվում է, որպեսզի ապահովվի, որ առաջին հերթին փորձարկվի երկու կողմերի համար ամենաարագ և ծախսարդյունավետ երթուղին: Սա կխնայի և՛ Ձեր, և՛ մեր, և՛ քաղաքացիական դատարանների ժամանակն ու գումարը: Դրա դիմաց մենք կփորձենք պատասխանել Ձեր հարցմանը 28 օրվա ընթացքում:

ՀՈԴՎԱԾ 13․ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

 

 1.  Հիմնական դրույթներ 

Մենք կվերադարձնենք Ձեր տոմսի համար վճարված ուղեվարձը կամ ցանկացած չօգտագործված մաս՝ գործող հարկերի, տուրքերի, վճարների և լրացուցիչ տարբերակների հետ միասին՝ փոխադրման ընդհանուր պայմաններին, հատկապես սակագնի կիրառելի կանոններին ու սակագներին, ինչպես նաև հետևյալ լրացուցիչ կանոններին համապատասխան:

 1. Բացառությամբ սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերի, մենք իրավունք կունենանք վերադարձնել գումարը կա՛մ տոմսում նշված անձին, կա՛մ այն անձին, ով վճարել է տոմսի համար՝ ինքնությունը հաստատող և վճարման բավարար ապացույց ներկայացնելու դեպքում:
 2. Եթե տոմսի համար վճարել է տոմսի մեջ նշված ուղևորից բացի որևէ մեկը և տոմսը ցույց է տալիս, որ կա վերադարձի սահմանափակում, մենք կվերադարձնենք միայն այն անձին, ով վճարել է տոմսի համար կամ այդ անձի պատվերով:
 3.  Ուղեվարձի հարկադիր վերադարձ

Եթե մենք չեղարկենք չվերթը, չկարողանանք չվերթ իրականացնել ըստ ժամանակացույցի ողջամտորեն, չկանգնենք Ձեր նշանակման վայրում կամ կանգառում, չկարողանանք Ձեզ տեղափոխել այն չվերթով, որի համար Դուք հաստատված ամրագրում ունեք և ուշացրել եք գրանցման վերջնաժամկետը և վայրէջքի վերջնաժամկետի կիրառելի կանոնները և Ձեզ չեն մերժել փոխադրել սույն Փոխադրման պայմաններով թույլատրված պատճառներով, գումարը պետք է վերադարձվի։

13.2.1. Եթե տոմսի որևէ մասը չի օգտագործվել, ապա վճարվող ուղեվարձին համարժեք գումար (ներառյալ հարկերը, վճարները և վճարները);

 1. Եթե օգտագործվել է տոմսի մի մասը, ոչ պակաս, քան վճարվող ուղեվարձի (ներառյալ հարկերը, վճարները և վճարները) և մեր կողմից հաշվարկված կիրառելի ուղեվարձի (ներառյալ հարկերը, վճարները և վճարները) տարբերությունը այն կետերի միջև, որոնց համար օգտագործվել է տոմսը:
 2. Ուղեվարձի կամավոր վերադարձ

Եթե Դուք իրավունք ունեք վերադարձնել Ձեր տոմսը, այլ պատճառներով, քան նշված է 10.1.-րդ հոդվածում, ապա փոխհատուցման գումարը պետք է կազմի․

 1. Եթե տոմսի ոչ մի մաս չի օգտագործվել, վճարված ուղեվարձին համարժեք գումարը (ներառյալ հարկերը, վճարները և գանձումները), հանած ողջամիտ սպասարկման վճարները կամ չեղարկման վճարները;
 2. Եթե օգտագործվել է տոմսի մի մասը, ապա վճարվող ուղեվարձի (ներառյալ հարկերը, վճարները և վճարները) և մեր կողմից հաշվարկված գործող ուղեվարձի (ներառյալ հարկերը, վճարները և վճարները) տարբերությունը հավասար է այն կետերի միջև, որոնց համար օգտագործվել է տոմսը, ապա ավելի քիչ է որևէ ողջամիտ ծառայության գանձում կամ վարչարարության վճարները:
 3. Գումարի վերադարձից հրաժարվելու իրավունքը
  1. Մենք կարող ենք մերժել գումարի վերադարձը, եթե դիմումը ներկայացվում է տոմսի վավերականության ժամկետի ավարտից հետո:
  2. Մենք կարող ենք մերժել տոմսի գումարի վերադարձը, որը փոխանցվել է մեզ կամ պետական պաշտոնյաներին՝ որպես այդ երկրից մեկնելու Ձեր մտադրության ապացույց, եթե Դուք, ի գոհունակություն հայտնելով, հաստատեք, որ ունեք երկրում մնալու թույլտվություն կամ մեկնել եք այդ երկրից այլ փոխադրողով կամ այլ տրանսպորտային միջոցներով:
  3. Մենք չենք վերադարձնի այն թռիչքի տոմսի գումարը, որով Ձեզ մերժել են փոխադրել կամ որից Դուք իջել եք օդանավում Ձեր վարքագծի պատճառով, կամ
   1. Գողացված, մոռացված կամ կեղծված տոմսի համար:
   2. 9-րդ հոդվածում նշված պայմանները չկատարող ուղևորների համար:
   3. 10.1-րդ և 10․3-րդ հոդվածով մեր կողմից մերժված ուղևորների փոխադրման համար։
 4. Արտարժույթ

Մենք իրավունք ենք վերապահում վերադարձնել գումարը նույն ձևով և նույն արժույթով, որն օգտագործվում է տոմսի համար վճարելու համար:

 1.  Ձեր իրավունքների սահմանափակումը

Եթե մենք այլ բան չենք նշում փոխադրման սույն պայմաններում, սույն հոդվածի 13-ում ներկայացված վերադարձի իրավունքը նշանակում է Ձեր միակ իրավունքները մեր նկատմամբ, եթե Ձեր փոխադրումը տեղի չի ունենում որևէ պատճառով: Սա նշանակում է, որ մենք որևէ այլ պարտավորություն չենք կրելու Ձեր առջև որևէ կորստի կամ ծախսի համար:

Հոդված 14. ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ՕԴԱՆԱՎՈՒՄ

 1. Հիմնական դրույթներ 

 Ցանկացած ժամանակ Ձեր փոխադրման ընթացքում Դուք պետք է վարվեք այնպես, որ հավանական չլինի․

 1. Խախտել օդանավի նկատմամբ իրավազորություն ունեցող ցանկացած պետական օրենքները;
 2. Վտանգել կամ սպառնալ (լինի խաբեության սպառնալիքներով կամ այլ կերպ) օդանավը կամ որևէ անձի կամ գույքը;
 3. Վնասեցնել կամ վնաս հասցնել օդանավում գտնվող այլ անձանց առողջությանը կամ ստեղծել վնասվածքի կամ առողջությանը վնաս պատճառելու վտանգ կամ սպառնալիք;
 4. Օդանավի «Անձնակազմի կամ ուղևորների» վրա այլ անձանց անհանգստություն պատճառելը կամ բողոքելը, որպես օդանավի անձնակազմի կամ ուղևորների վրա գտնվող այլ անձանց համար էական անընդունելի, նման վարքագիծը ներառում է, օրինակ, հետապնդումը, ոտնձգությունը, սեռական բռնությունը կամ չարաշահումը, լուսանկարումը կամ տեսանյութի ձայնագրությունը առանց անձնակազմի կամ այլ անձանց համաձայնության;
 5. Առաջացնում կամ կարող է հանգեցնել մեր օդանավում գտնվող այլ անձանց գույքի կորստին կամ վնասմանը;
 6. Խանգարել, խոչընդոտել կամ միջամտել անձնակազմին՝ պարտականություններ կատարելուց;
 7. Չենթարկվել անձնակազմի կամ ավիաընկերության ցանկացած հրահանգներին, որոնք պատշաճ կերպով տրված են օդանավի ապահովության կամ անվտանգության նպատակով և անձանց կամ գույքի և/կամ ուղևորների հարմարավետության կամ հանգստության համար, ներառյալ ապահովության, անվտանգության, նստատեղերի, ամրագոտիների, ծխելու, ալկոհոլի օգտագործման կամ շահագործման հետ կապված հրահանգները թմրանյութերի, օգտագործումը էլեկտրոնային սարքավորումների, այդ թվում, բայց չի սահմանափակվում, բջջային հեռախոսներ, լափթոփ համակարգիչներ, PDAs, շարժական ձայնագրիչներ, շարժական ռադիոկայաններ, CD, DVD եւ MP3 նվագարկիչներ, էլեկտրոնային խաղեր կամ փոխանցող սարքեր (օրինակ, ռադիո վերահսկվող խաղալիքներ, և այլն): Տես նաև 14.3-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է Ձեզ 14.1-րդ հոդվածի կատարման վերաբերյալ կայացրած որոշումներին:
 8. Ծխելու և ալկոհոլի քաղաքականություն

14․2․1․ Օդանավում արգելվում է ծխելը (ներառյալ սովորական ծխախոտը, ծխելու էլեկտրոնային կամ այլ արհեստական ձևերը) և (կամ) ալկոհոլի օգտագործումը:

14․2․2․ Ձեզ չի թույլատրվում օդանավում ալկոհոլ օգտագործել (լինի դա մեզանից կամ մեկ ուրիշից առանց մաքսատուրքի գնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված), եթե այն Ձեզ չի մատուցվել մեր կողմից:
Մենք իրավունք ունենք ցանկացած պահի՝ ցանկացած պատճառով հրաժարվել ալկոհոլային խմիչքներ մատուցելուց կամ հրաժարվել մատուցված ալկոհոլից:

 1. Պարտավորությունները խախտելը

Եթե մենք կարծում ենք, որ Դուք խախտում եք 14.1-րդ կամ 14.2-րդ հոդվածներով Ձեզ վրա դրված պարտականությունները.

 1. Մենք կարող ենք ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են համարում վիրավորական վարքագծի շարունակությունը կամ կրկնությունը կանխելու համար, ներառյալ, օրինակ, Ձեզ ֆիզիկապես զսպելը և/կամ Ձեզ օդանավից հեռացնելը և/կամ կանգառից հետո Ձեզ տեղափոխելուց հրաժարվելը (արդյոք կատարվել է Ձեզ հեռացնելու նպատակով օդանավից կամ այլ կերպ); և
 2. Մենք կարող ենք այդ մասին հայտնել ցանկացած համապատասխան ոստիկանությանը կամ իրավապահ այլ մարմնին; և
 3. Ապագայում մենք կարող ենք ցանկացած ժամանակ որոշել հրաժարվել տեղափոխել Ձեզ; և
 4. Դուք մեզ կփոխհատուցեք ցանկացած ծախս, որը մենք կրում ենք, որպեսզի.
 5. Վերանորոգենք կամ փոխարինենք Ձեր կորցրած, վնասված կամ ոչնչացված գույքը;
 6. Փոխհատուցեք Ձեր գործողություններից տուժած ցանկացած ուղևորի կամ անձնակազմի անդամին; և
 7. Շեղել ինքնաթիռի ուղղությունը՝ Ձեզ օդանավից հեռացնելու նպատակով։
  1. Մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր ամրագրման հաստատման մեջ նշված ցանկացած չօգտագործված Փոխադրման արժեքը կամ մեր տրամադրության տակ գտնվող Ձեր ցանկացած դրամական միջոցտ՝ Ձեզանից մեզ հասանելիք գումարները վճարելու համար։

ՀՈԴՎԱԾ 15. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

Եթե մենք պայմանավորվում ենք որևէ երրորդ կողմի հետ՝ Ձեզ որևէ ծառայություններ մատուցելու համար (օրինակ՝ հյուրանոցների ամրագրում կամ վերգետնյա փոխադրումներ կամ մեքենաների վարձույթ և այլն) կամ եթե մենք տրամադրում ենք տոմս կամ վաուչեր՝ կապված երրորդ կողմի կողմից մատուցվող որևէ նման ծառայությունների հետ, մենք գործում են միայն որպես Ձեր գործակալ այդ պայմանավորվածություններն իրականացնելու կամ այդ տոմսերը կամ վաուչերները տրամադրելու համար: Ձեր նկատմամբ կկիրառվեն երրորդ կողմի դրույթները և պայմանները (ներառյալ պատասխանատվության տարբեր ռեժիմները), որոնք մատուցում են այդ ծառայությունները, և մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր կամ Ձեր ուղեբեռի հարցում՝ նման բոլոր պայմանավորվածությունների համար։

ՀՈԴՎԱԾ 16. ՃԱՄՓՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԸ, ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

 1. Հիմնական դրույթներ 
  1. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում, եթե մեր հայեցողությամբ որոշենք, որ գործող օրենսդրությունը, պետական կարգավորումը, պահանջը, հրամանը կամ այլ դրույթները պահանջում են, որ մենք մերժենք, և մենք իսկապես հրաժարվում ենք Ձեզ տեղափոխել, կամ էլ Ձեզ մերժել են որևէ երկիր կամ նշանակման վայր մուտք գործելը։
  2. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր գործակալներից կամ աշխատակիցներից որևէ մեկի կողմից Ձեզ տրված որևէ օգնության կամ տեղեկատվության համար՝ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման կամ այդպիսի օրենքների, կանոնակարգերի, հրամանների, պահանջների և պահանջների հետ՝ գրավոր կամ այլ կերպ տրված, կամ այն հետևանքները, որոնք առաջանում են Ձեզ համար՝ նման փաստաթղթեր ձեռք բերելու կամ այդպիսի օրենքներին, կանոնակարգերին, կարգադրություններին, պահանջներին, պահանջներին, կանոններին կամ հրահանգներին չհամապատասխանելու հետևանքով:
  3. Դուք բացառապես պատասխանատու եք ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր ճամփորդական փաստաթղթերի, վիզաների և թույլտվությունների համար, և, որտեղ գործում է, նրանց անչափահաս երեխաների և / կամ ուղևորների համար, որոնց համար նրանք պատասխանատվություն են կրում, ինչպես նաև բոլոր կիրառելի օրենքների, կանոնների, կարգադրությունների, ճամփորդական դրույթնեի և պահանջների պահպանման համար ցանկացած երկրի համար, որտեղից և որտեղ Դուք մեկնել եք (նույնիսկ որպես տարանցիկ երկիր):
  4. Ճամփորդական փաստաթղթեր
   1. Նախքան ճանապարհորդելը, Դուք պետք է մեզ ներկայացնեք Ձեր ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր անձնագրերը, վիզաները, առողջական վկայականները և այլ ճամփորդական փաստաթղթերը և թույլատրեք մեզ վերցնել և պահպանել այդ փաստաթղթերի պատճենները, եթե պահանջվի: Մենք իրավունք ունենք Ձեզանից պահանջելու, որ մեզ ներկայացնեք սույն փաստաթղթերից որևէ մեկը Ձեր փոխադրումից առաջ կամ ընթացքում՝ ցանկացած ժամանակ:
   2. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր առջև, եթե Դուք չունեք բոլոր անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերը, բայց չսահմանափակվելով Ձեր ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր անձնագրերով, վիզաներով, բժշկական տեղեկանքներով և այլն, կամ եթե այդ փաստաթղթերից որևէ մեկը հնացած է, կամ եթե Դուք չեք կատարել բոլոր այն օրենքները, կանոնները, կարգադրությունները և այլ պահանջները, որոնց միջոցով Դուք մուտք եք գործել, դուրս եք գալիս կամ որոնց միջոցով Դուք կարող եք ճանապարհորդել։
   3. Մենք Ձեզ կամ Ձեր ուղեբեռը չենք ընդունի փոխադրման համար, եթե Ձեր ճամփորդական փաստաթղթերը, ըստ երևույթին, կարգին չեն կամ եթե Դուք չեք կատարել սույն 16.1-րդ հոդվածի այլ պահանջները: Մենք իրավունք ունենք հրաժարվել սույն եղանակով փոխադրումից, նույնիսկ եթե Դուք սկսել կամ ավարտել եք Ձեր փոխադրման մի մասը, նախքան մեզ պարզ դառնալը (արդյոք 16.2.4-րդ հոդվածի գործողության արդյունքում, թե այլ կերպ), որը Դուք չեք համապատասխանել 16.1-րդ հոդվածին:
   4. Խորհուրդ ենք տալիս նախքան Ձեր ամրագրումը կատարելը և Ձեր ամրագրումը կատարելու պահին կապ հաստատել բոլոր համապատասխան երկրների դեսպանության, հյուպատոսության կամ այլ համապատասխան մարմնի հետ՝ անհրաժեշտ ճամփորդական փաստաթղթերի մանրամասների համար: Եթե Դուք անմիջապես չեք ճանապարհորդում, մենք Ձեզ խորհուրդ ենք տալիս նորից կապվել նույն մարմինների հետ՝ նախքան ճանապարհորդությունը սկսելը, որպեսզի համոզվեք, որ Ձեր նկատմամբ գործող պահանջները չեն փոխվել, և որ Ձեր ճամփորդական փաստաթղթերը վավեր են բոլոր թռիչքների, ուղղությունների և պլանավորված կանգառների համար:
  5. Մուտքի արգելք

Եթե Ձեզ արգելվում է մուտք գործել որևէ երկիր (ներառյալ ցանկացած երկիր, որտեղով տարանցիկ եք անցնում) Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել մեզ ամբողջ ծավալով՝ ըստ պահանջի ցանկացած տուգանքներ, գանձումներ կամ տույժեր, որոնք սահմանված են նման երկրի համապատասխան կառավարության/իշխանության մարմնի կողմից՝ անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք դա տարանցիկ կանգառ է կամ նշանակման վայր, և այդ երկրից մեկնման կետ Ձեր տեղափոխման արժեքը։ Արգելված մուտքի կետին փոխադրման համար հավաքված ուղեվարձը չի վերադարձվի մեր կողմից, ներառյալ ցանկացած չվերթ, որը Դուք ի վիճակի չեք օգտագործել Ձեր մուտքի արգելքի արդյունքում: Ձեր անունից մեր կողմից կատարված ցանկացած նման ծախս կարող է գանձվել Ձեզնից՝ նվազեցնելով այդ ծախսերը մեզ մոտ եղած վարկից, կրեդիտ քարտից կամ դեբետային քարտից, որն օգտագործվում է Ձեր ամրագրումը կատարելու համար: Անվտանգության և կարգուկանոնի նկատառումներից ելնելով, կապիտանը և/կամ ուղեկցող ոստիկանությունը կարող է իր հսկողության տակ պահել Ձեր համապատասխան ճամփորդական փաստաթղթերը չվերթի ընթացքում դեպի իր մեկնման վայր կամ այլուր:

 1. Տուգանքների, կալանքի ծախսերի համար պատասխանատու ուղևորը եւ այլն:

Եթե մեզանից պահանջվում է վճարել ցանկացած տեսակի տուգանք կամ տույժ, կամ մենք որևէ ծախս ենք կատարում այն պատճառով, որ Դուք չկատարեք օրենքները, կանոնակարգերը, հրամանները, պահանջները կամ այլ ճամփորդական պահանջները, անկախ այն բանից՝ կամավոր կամ ոչ կամավոր այն երկրներից, որտեղ Դուք մեկնել եք։ կամ այն պատճառով, որ Դուք չեք ներկայացրել այդ երկիր մուտք գործելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Դուք պետք է մեզ ամբողջությամբ, ըստ պահանջի, փոխհատուցեք վճարված ցանկացած գումար կամ մեր կողմից կատարված ծախս: Մենք կարող ենք անցնել նման վճարման կամ ծախսերի, Ձեր տոմսի որևէ չօգտագործված արժեքի փոխանցմամբ, կամ Ձեր որևէ դրամական միջոցներով, որոնք մենք ունենք մեր ձեռքի տակ։

 1. Առգրավված ճամփորդական փաստաթղթերի վերադարձ

Մենք պատասխանատվություն չենք կրի Ձեր առջև պետական կամ այլ մարմնի կողմից բռնագրավված Ձեր ճամփորդական փաստաթղթերից, նույնականացման փաստաթղթերից կամ տոմսերից որևէ մեկի վերադարձի համար:

 1. Մաքսային զննություն
  1. Անհրաժեշտության դեպքում Դուք պետք է մասնակցեք մաքսային կամ պետական այլ պաշտոնյաների կողմից Ձեր ուղեբեռի զննությանը: Այնուամենայնիվ, եթե Դուք հասանելի չեք, կարող է ստուգում իրականացվել Ձեր բացակայությամբ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր առջև նման ստուգման ընթացքում կամ Ձեր կողմից սույն պահանջը չկատարելու հետևանքով կրած որևէ վնասի համար:
  2. Դուք պետք է փոխհատուցեք մեզ, եթե Ձեր կողմից որևէ գործողություն, բացթողում կամ անփութություն մեզ վնաս պատճառի, ներառյալ, առանց սահմանափակման, սույն հոդվածի դրույթներին չհամապատասխանելը կամ Ձեր ուղեբեռը ստուգելու հնարավորությունը:
 2. Անվտանգության ցուցադրություն
  1. Դուք պետք է ներկայացնեք Ձեր անձի ցանկացած անվտանգության ստուգում, խուզարկություն և սկանավորում մեր՝ մեր սպասարկող գործակալների, կառավարությունների, օդանավակայանի պաշտոնյաների, ոստիկանության կամ զինվորական պաշտոնյաների կողմից:
  2. Եթե Դուք թույլ չտաք նման բոլոր անվտանգության ստուգումները, որոնումները և սկանավորումները կատարել, մենք կհրաժարվենք Ձեզ և Ձեր ուղեբեռը տեղափոխել առանց գումարի վերադարձի կամ Ձեր առջև որևէ այլ պարտավորության:

ՀՈԴՎԱԾ 17․ ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԱՋՈՐԴԱԲԱՐ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՓՈԽԱԴՐՈՂՆԵՐԸ

Եթե փոխադրումը պետք է իրականացվի մեր և այլ ավիաընկերությունների կողմից հաջորդաբար, ապա այն, ամենայն հավանականությամբ կդիտվի որպես մեկ գործողություն Կոնվենցիայի նպատակների համար: Նման փոխադրումների համար մեր պատասխանատվության սահմանափակումների համար տե՛ս հոդված 18-ը:

ՀՈԴՎԱԾ 18․ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ

Ձեր փոխադրման մեջ ներգրավված յուրաքանչյուր ավիաընկերության պատասխանատվությունը կորոշվի փոխադրման իր պայմաններով: Վնասի համար մեր պատասխանատվության դրույթները սահմանված են սույն 18-րդ հոդվածում:

Ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման համար մեր պատասխանատվությունը որոշվում է գործող օրենքով և սույն Փոխադրման պայմաններով: Գործող իրավունքը կարող է ներառել Կոնվենցիան և/կամ օրենքները, որոնք կիրառվում են առանձին երկրներում:

 1. Հիմնական դրույթներ 
  1. Մենք իրավունք ենք վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխելու սույն Փոխադրման Հիմնական Պայմանները, և այդպիսի փոփոխված Փոխադրման Հիմնական Պայմանները ուժի մեջ են և ուժի մեջ են մտնում փոփոխության օրվանից:
  2. Սույն Փոխադրման Հիմնական Պայմաններում ոչինչ չի հրաժարվում մեր պատասխանատվության որևէ բացառումից կամ սահմանափակումից կամ չի հրաժարվում Կոնվենցիայով կամ կիրառելի օրենքներով մեզ հասանելի որևէ պաշտպանությունից՝ ընդդեմ սոցիալական ապահովագրության որևէ պետական մարմնի կամ որևէ անձի, որը պարտավոր է փոխհատուցում վճարել կամ վճարել է փոխհատուցում: ուղևորի մահվան, վիրավորվելու կամ այլ մարմնական վնասվածքի դեպքում:
  3. Սույն Փոխադրման Հիմնական Պայմաններում ոչ մի բան չպետք է հրաժարվի Կոնվենցիայով կամ կիրառելի օրենքներով մեր պատասխանատվության որևէ բացառումից կամ սահմանափակումից, եթե այլ բան ուղղակիորեն նշված չէ:
  4. Մեզ հետ Ձեր փոխադրման պայմանագիրը (ներառյալ սույն Փոխադրման Հիմնական Պայմանները) կիրառվում է և օգուտ է բերում մեր լիազորված գործակալներին, օպերատորի կոդ-շերինգային գործընկերներին (եթե Մարքեթինգային Ընկերությունը Ձեզ ավելի շատ արտոնություններ չի տալիս), ծառայողներին, աշխատակիցներին և ներկայացուցիչներին այն չափով, ինչ նրանք դիմում են մեզ: Ընդհանուր գումարը վերականգնվում է մեզ և մեր լիազորված գործակալների, աշխատակիցների, սեփականատիրոջ ինքնաթիռի կողմից օգտագործվող փոխադրողի, ինչպես նաև նշված սեփականատիրոջ անձնակազմի, աշխատակիցների և ներկայացուցիչների ասել սեփականատիրոջ և գործակալի, և ներկայացուցիչների։ Վերոհիշյալ անձանցից փոխհատուցվող ընդհանուր գումարը չի գերազանցի Մեր սեփական պարտավորության չափը, եթե այդպիսիք կան:
  5. Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն հիմնական պայմաններով փոխադրումը կարող է հատուկ այլ բան նախատեսված լինել, մենք Ձեր առջև պատասխանատվություն ենք կրում միայն այն փոխհատուցման համար, որը Դուք իրավունք ունեք փոխհատուցվել ապացուցված վնասների և ծախսերի համար՝ համաձայն կոնվենցիաների, կանոնակարգերի (ԵՄ) կամ տեղական օրենքների, որոնք կարող են կիրառվել։
  6. Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու որևէ վնասի համար, որը բխում է գործող օրենքներից կամ պետական կանոններից ու կանոնակարգերից՝ մեր համապատասխանությունից կամ Ձեր կողմից չկատարելու հետևանքով:
  7. Մենք ամբողջությամբ կամ մասամբ կազատվենք Ձեր առջև վնասի համար պատասխանատվությունից, եթե ապացուցենք, որ վնասը պատճառվել կամ նպաստվել է Ձեր անփութության կամ այլ սխալ գործողության կամ անգործության կամ այն անձի, ումից Դուք ստանում եք Ձեր իրավունքները:
  8. Ապագայում ցանկացած վեճ կանխելու համար, Դուք պետք է ապացուցեք Ձեր վնասի տարրերը և չափը, քանի որ Կոնվենցիայի սահմանները առավելագույն սահմաններն են և չեն ազատում Ձեզ վնասի տարրերն ու չափն ապացուցելուց:
  9. Այնտեղ, որտեղ Կոնվենցիաները կիրառվում են Ձեր փոխադրման նկատմամբ, մեր պատասխանատվությունը ենթակա է գործել Կոնվենցիայի կանոններով և սահմանափակումներով:
  10. Մենք պատասխանատվություն ենք կրելու միայն այն վնասի համար, որը տեղի է ունեցել մեր կողմից իրականացվող փոխադրման ընթացքում, կամ որի առնչությամբ մենք իրավական պատասխանատվություն ունենք Ձեր հանդեպ: Եթե մենք տոմս ենք թողարկում կամ եթե մենք ստուգում ենք Ձեր ուղեբեռը մեկ այլ փոխադրողի փոխադրման համար, մենք դա անում ենք միայն որպես մյուս փոխադրողի գործակալ
  11.   Ուղևորների մահը կամ վիրավորումը
   1. Մենք պատասխանատու ենք Կոնվենցիայով սահմանված վթարի դեպքում ուղևորի մահվան, վիրավորվելու կամ որևէ այլ մարմնական վնասվածքի դեպքում կրած վնասի համար գործող օրենքի կանոններով և սահմանափակումներով, ինչպես նաև հետևյալ լրացուցիչ կանոններով
   2. Ապացուցված վնասի համար մեր պատասխանատվությունը չի սահմանափակվի որևէ ֆինանսական սահմանափակումներով։
   3. Մինչև 100,000 SDR ցանկացած վնասի համար (կամ, եթե Մոնրեալի կոնվենցիան կիրառելի է, 128,821 SDR), մենք չպետք է բացառենք կամ սահմանափակենք մեր պատասխանատվությունը
   4. Երբ գործում է Մոնրեալի կոնվենցիան, մենք պատասխանատվություն չենք կրում վնասի համար, որքանով դրանք գերազանցում են 128,821-ը, եթե ապացուցենք, որ այդպիսի վնասը չի եղել մեր կամ մեր աշխատակիցների կամ գործակալների անփութության կամ այլ սխալ գործողության կամ անգործության հետևանքով, կամ եղել է բացառապես երրորդ կողմի անփութությունը կամ այլ անօրինական գործողությունը կամ անգործությունը:
   5. Անկախ 18.2.2.-րդ, 18.2.3-րդ և 18.2.4-րդ հոդվածների դրույթներից, մենք կարող ենք ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատվել մեր պատասխանատվությունից՝ կիրառելի օրենքներին համապատասխան, եթե ապացուցենք, որ վնասը պատճառվել է կամ նպաստվել է տուժածի կամ մահացածի անփութության կամ ուղևորի (կամ փոխհատուցում պահանջող անձ) այլ սխալ գործողության կամ անգործության հետևանքով
   6. Օրենքով պահանջվող դեպքում մենք համաձայն ենք կատարել կանխավճարներ Ձեզ կամ Ձեր ժառանգներին հետևյալ պայմաններով.
   7. Վճարում ստացող անձը ֆիզիկական անձ է (այսինքն ֆիզիկական անձը բառի սովորական իմաստով ի տարբերություն իրավաբանական անձանց, ինչպիսիք են՝ կորպորացիաները);
   8. Դուք կամ վճարում ստացող անձը փոխհատուցման իրավունք ունի՝ համաձայն գործող օրենսդրության;
   9. Վճարումները կկատարվեն միայն անմիջական տնտեսական կարիքների համար;
   10.  Վճարի չափը համաչափ կլինի մահվան, վիրավորման կամ մարմնական վնասվածքի հետևանքով կրած տնտեսական դժվարություններին, բացառությամբ, եթե մահվան դեպքում այն չի լինի 15000 SDR-ից պակաս մեկ ուղևորի համար;
   11.  Վճարումը չի կատարվի ոչ ուշ, քան տասնհինգ (15) օր անց այն բանից հետո, երբ փոխհատուցման իրավունք ունեցող անձի ինքնությունը հաստատվել է գործող օրենսդրության համաձայն, եթե մեզ ներկայացվեն նման հաստատման բավարար ապացույցներ:
   12.  Ոչ ոք իրավունք չի ունենա վճարում ստանալ, եթե նա կամ այն ուղևորը, ում վճարումը վերաբերում է, պատճառել կամ նպաստել է այն վնասին, որին վերաբերում է վճարումը իր անզգուշությամբ;
   13. Ցանկացած վճար ստացողը պարտավոր է վերադարձնել ստացված բոլոր վճարումները, եթե ապացուցվի, որ ստացողը դադարել է բոլոր ժամանակներում համապատասխանել 18.2.6 (բ) հոդվածին կամ նա կամ ուղևորը, որին վերաբերում է վճարումը, պատճառել կամ նպաստել է այն վնասին, որին վերաբերում է վճարումը;
   14. Վճարումները կսահմանվեն գործող օրենքներով մեր պատասխանատվության համար վճարվող ցանկացած հետագա գումարների դիմաց;
   15. Բացառությամբ 18.2.6 (դ) հոդվածում նշված նվազագույն գումարի վճարման, մահվան դեպքում՝ սույն 18.2.6 կետի համաձայն կատարված վճարումը չի գերազանցի առավելագույն վնասը, որի համար մենք պարտավոր ենք վճարել ստացողին։
   16. Վճարում կատարելը չի նշանակի մեր կողմից պատասխանատվության ճանաչում կամ ընդունում;
   17. Ոչ մի վճար չի կատարվի, քանի դեռ վճարում ստացող անձը չի տալիս մեզ ստորագրված անդորրագիր, որը նաև հաստատում է 18.2.6 (է) մինչև (ժ) հոդվածների կիրառելիությունը և ստորագրում է մեր կողմից սահմանված ազատման և փոխհատուցման համապատասխան փաստաթղթերը; և
   18. Եթե չի հակասում որևէ գործող օրենքին և ենթակա է վճարման 18.2.6 (դ) հոդվածում նշված նվազագույն գումարը մահվան դեպքում, վճարման գումարի հետ կապված մեր որոշումը կլինի վերջնական և պարտադիր:
  12.  Ուշացում ուղևորների համար
   1. Ուղևորին պատճառված վնասի ուշացման համար մեր պատասխանատվությունը սահմանափակված է Կոնվենցիա(ներ)ով կամ գործող կանոնակարգ(եր)ով:
   2. Մենք պատասխանատվություն չենք կրում ուշացումով ուղևորին պատճառված վնասի համար, եթե ապացուցենք, որ մենք և մեր գործակալները ձեռնարկել ենք բոլոր ողջամիտ միջոցները վնասից խուսափելու համար, կամ որ մեր կամ մեր գործակալների համար անհնար էր նման միջոցներ ձեռնարկել: Եթե Կոնվենցիան չի կիրառվում, մենք պատասխանատվություն չենք կրում Ձեր առջև ուշացման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են փոխադրման սույն Պայմաններում:
  13.  Ուղեբեռի վնասը
   1. Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու չգրանցված ուղեբեռին հասցված վնասի համար, եթե մենք վնասը պատճառել ենք մեր անփութության հետևանքով, և այդպիսի անփութությունն ապացուցված չէ ուղևորի կամ փոխհատուցում պահանջող անձի կողմից:
   2.  Մենք պատասխանատվություն չենք կրի ուղեբեռի վնասման համար, որը եղել է ուղեբեռի բնածին թերությունից, որակից կամ անպիտանելիությունից:  Նմանապես, մենք պատասխանատվություն չենք կրում ուղեբեռի բնական մաշվածության համար, որը պայմանավորված է սովորական և բնական օդային տրանսպորտով փոխադրման պահանջներով:
   3. Մեր պատասխանատվությունը ուղեբեռին հասցված վնասի համար սահմանափակվում է 18.4.3.(ա)-ից (ե) հոդվածներում նշված առավելագույն գումարներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Դուք ապացուցում եք, որ վնասը առաջացել է մեր արարքի կամ անգործության հետևանքով կամ կատարվել է վնաս պատճառելու մտադրությամբ, կամ անզգուշությամբ և գիտեք, որ վնասը հավանաբար կհասցվի: Դուք կարող եք արժեքի մասին հատուկ հայտարարություն անել (տե՛ս հոդված 18.4.4.) կամ գնել ինքներդ ապահովագրություն՝ ապահովագրելու այն դեպքերը, երբ Ձեր գրանցված ուղեբեռի կամ չստուգված ուղեբեռի իրական արժեքը կամ փոխարինման արժեքը գերազանցում է մեր պարտավորությունը:
    1. Մեկ ուղևորի համար առավելագույնը 332 SDR (մոտ 450 ԱՄՆ դոլար կամ տեղական արժույթին համարժեք) գործում է չգրանցված ուղեբեռի վնասի դեպքում, որտեղ Վարշավայի կոնվենցիան կիրառվում է Ձեր փոխադրման համար:
 1. Մեկ կիլոգրամի համար առավելագույնը 17 SDR գումարը (մոտ 23 ԱՄՆ դոլար կամ տեղական արժույթին համարժեք) կամ 18.4.4-րդ հոդվածի համաձայն մեր կողմից համաձայնեցված ցանկացած ավելի բարձր գումարը գործում է գրանցված ուղեբեռի վնասի դեպքում, որտեղ Վարշավայի կոնվենցիան գործում է Ձեր փոխադրման համար:
 2. Յուրաքանչյուր ուղևորի համար առավելագույնը 1288 SDR գումարը (մոտ 1500 ԱՄՆ դոլար կամ տեղական արժույթին համարժեք) կամ 18.4.4-րդ հոդվածի համաձայն մեր կողմից համաձայնեցված ցանկացած ավելի բարձր գումարը գործում է ինչպես չգրանցված, այնպես էլ գրանցված ուղեբեռի վնասի դեպքում, որտեղ Մոնրեալի կոնվենցիան գործում է Ձեր վագոնի համար:
 3. Տեղական օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես չգրանցված, այնպես էլ գրանցված ուղեբեռի վնասի համար պատասխանատվության առավելագույն սահմանը գորխում է Ձեր ուղեբեռի նկատմամբ, եթե Ձեր փոխադրման նկատմամբ կիրառվում է տեղական օրենսդրությունը, այլ ոչ թե Վարշավայի Կոնվենցիան կամ Մոնրեալի կոնվենցիան։ 
 4. 18.4.3․ (ա) և (բ)-րդ հոդվածներում նշված ինչպես չգրանցված, այնպես էլ գրանցված ուղեբեռը վնասելու համար պատասխանատվության առավելագույն սահմանը գործում է չգրանցված ուղեբեռի և գրանցված ուղեբեռի վնասման նկատմամբ համապատասխանաբար, եթե ոչ Վարշավայի Կոնվենցիան, ոչ Մոնրեալի կոնվենցիան չեն կիրառվում Ձեր փոխադրման նկատմամբ, և մեր պատասխանատվության ոչ մի սահմանափակում սահմանված չէ գործող տեղական օրենսդրությամբ:
  1. Մենք կբարձրացնենք մեր պատասխանատվությունը Ձեր առջև որոշակի ուղղություններով գրանցված ուղեբեռի վնասման համար, մինչև Ձեր կողմից նշված և մեր կողմից համաձայնեցված գումարը այն պահին, երբ Դուք մեզ փոխանցեք Ձեր գրանցված ուղեբեռը մուտքագրման ժամանակ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Դուք մեզ վճարեք լրացուցիչ գումար, որը հաշվարկվում է մեր կանոններին համապատասխան:  Սա հայտնի է որպես «արժեքի հատուկ հռչակագիր»:  Խնդրում ենք մեզանից պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ հատուկ հայտարարագրի և գործող վճարների մասին, եթե դա կիրառելի է Ձեր ժամանման վայրում և ցանկանում եք օգտագործել սույն տարբերակը:
  2. Եթե Ձեր գրանցված ուղեբեռի քաշը նշված չէ ուղեբեռի անդորրագրում, մենք կենթադրենք, որ այն չի գերազանցում ուղեբեռի անվճար փոխադրման նորման փոխադրման դասի համար, որի համար Դուք ամրագրել եք
  3. Այն դեպքում, երբ Ձեր ուղեբեռի փոխադրումն իրականացվում է հաջորդական ավիաընկերությունների կողմից, և այդ փոխադրման վրա գործում է կամ Վարշավայի կամ Մոնրեալի կոնվենցիան, Դուք իրավունք ունեք մեր դեմ պահանջ ներկայացնել միայն այն դեպքում, եթե (ա) Դուք ուղևորն եք, և մենք առաջին փոխադրողն ենք կամ ( բ) Դուք ուղևորն եք, և մենք վերջին փոխադրողն ենք, կամ (գ) Վնասը, որը տեղի է ունեցել մեր կողմից, եղել է ուղեբեռի տեղափոխման ժամանակ: 
  4. Համաձայն 8.3-րդ հոդվածի, գրանցված ուղեբեռում, ներառյալ փխրուն կամ շուտ փչացող իրերը, հատուկ արժեք ունեցող իրերը, ինչպիսիք են՝ փողը, ոսկերչական իրերը, թանկարժեք մետաղները, սեղանի արծաթը, համակարգիչները, անձնական էլեկտրոնային սարքերը, բաժնետոմսերի հավաստագրերը, պարտատոմսերը, շրջանառվող թղթերը, գործարար փաստաթղթերը և այլ արժեթղթեր, անձնագրերը և անձը հաստատող այլ փաստաթղթերը:

ՀՈԴՎԱԾ 19․ ՀԱՅՑԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 1.  Ուղեբեռի հայցերի ծանուցումը
  1. Եթե Դուք ցանկանում եք հայց կամ պահանջ ներկայացնել ստուգված ուղեբեռի վնասի վերաբերյալ, Դուք պետք է մեզ տեղեկացնեք վնասը հայտնաբերելուն պես, և ամենաուշը` գրանցված ուղեբեռը ստանալուց հետո յոթ (7) օրվա ընթացքում կամ այլ դեպքում, կորցրած ուղեբեռը գրանցված ուղեբեռի ժամանման օրվանից յոթ (7) օրվա ընթացքում: Եթե Դուք ցանկանում եք հայց կամ բողոք ներկայացնել գրանցված ուղեբեռի հետաձգման վերաբերյալ, Դուք պետք է մեզ տեղեկացնեք ուղեբեռը Ձեր մոտ հայտնվելու օրվանից քսանմեկ (21) օրվա ընթացքում: Յուրաքանչյուր նման հայց պետք է կատարվի գրավոր:
  2. Առանց ուղեբեռի գրանցման պիտակի, մենք չենք կարողանա ստանալ Ձեր հայցը, եթե մենք ստացել ենք Ձեր հայցը առանց ուղեբեռի գրանցման պիտակի, Ձեր հայցը կդիտարկվի որպես քաղաքավարության պահանջ և մեզ համար պատասխանատվություն չի լինի: Քաղաքավարության հայցը իրավական ազդեցություն չունի:
  3. Ուղեբեռը վերջնական ժամանման վայրի փոխանցման տարածքում թողնելը կամ փոխանցման ժամանակ ուղեբեռի ստացողի կողմից առանց պահանջի ուղեբեռի ընդունումը բավարար ապացույց է այն բանի, որ ուղեբեռը փոխանցվել է լավ վիճակում և փոխադրման պայմանագրի համաձայն, եթե Դուք այլ բան չեք նշում:
  4. Ուղևորի կողմից գործողությունների սահմանափակում

Վնասի հատուցման ցանկացած պահանջ կամ իրավունք պետք է մարվի, եթե հայցը չներկայացվի Ձեր նշանակման վայր հասնելու կամ օդանավի ժամանման ամսաթվից կամ փոխադրման դադարեցման ամսաթվից երկու (2) տարվա ընթացքում: Վաղեմության ժամկետի հաշվարկման մեթոդը որոշվում է դատարանի օրենքով, որտեղ քննվում է գործը:

ՀՈԴՎԱԾ 20․ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 1. Ձեր և Ձեր ուղեբեռի փոխադրումը տրամադրվում է նաև մեր կողմից գործող կամ ընդունված որոշ այլ կանոնակարգերի և պայմանների համաձայն, ինչպիսիք են գործառնական անվտանգությանը, ճշտապահությանը և ուղևորների հարմարավետությանը վերաբերող սույն կանոնները: Սույն կանոնակարգերն ու պայմանները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են, շատ կարևոր են: Դրանց են վերաբերում, ի թիվս այլ բաների.
 2. Առանց ուղեկցության անչափահասների, հղիների, սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով ուղևորների և հիվանդ ուղևորների փոխադրումը:
 3. Էլեկտրոնային սարքերի և իրերի օգտագործման սահմանափակումները:
 4. Մեր արտակարգ իրավիճակների ծրագրերը չվերթի ցանկացած հետաձգման ու/կամ չեղարկման դեպքում, որոնք մեկնում էին մայրցամաքային Չինաստանից (բացառությամբ Հոնկոնգից, Մակաոյից և Թայվանից) կամ մայրցամաքային Չինաստանում կանգառով (բացառությամբ Հոնկոնգից, Մակաոյից և Թայվանից): Մեր արտակարգ իրավիճակների ծրագրերը հասանելի են ըստ պահանջի:

Այդ հարցերին վերաբերող կանոնակարգերը կարելի է ստանալ մեզանից՝ ըստ պահանջի։

 1. Ո՛չ մենք, ո՛չ մեր աշխատակիցները Ձեր փոխադրումը խախտող չենք համարվի այնքանով, որքանով մեր համապատասխան պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտում են ֆորս-մաժորային իրադարձությունները։
 2. Եթե ֆորս-մաժորային իրադարձությունը թույլ չտա մեզ իրականացնել մեր պարտավորությունները սույնով, մենք ծանուցում կհանձնենք Ձեզ և միջոցառման մյուս ուղևորներին և այն մասին, թե ինչ հետևանքներ կունենա մեր կողմից կանխատեսվող ֆորս-մաժորային իրադարձությունը:
 3. Եթե Ձեր թռիչքը չեղարկվի ֆորս-մաժորային իրավիճակի պատճառով, Ձեր պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվում է Ֆորս-մաժորային իրադարձության հետևանքով առաջացած ընդհատման ժամանակահատվածում, և Դուք իրավունք չեք ունենա 12-րդ և 13-րդ հոդվածներում նշված հարկադիր վերադարձի համար: Ձեզ կթույլատրվի օգտագործել Ձեր կրեդիտային գումարը չեղարկման պատճառով և կրկին ամրագրեք ևս մեկ չվերթ մեզ հետ, երբ մեր գործողությունները վերադառնան իրենց բնականոն վիճակին և հասանելի լինեն:

ՀՈԴՎԱԾ 21․ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Սույն փոխադրման հիմնական պայմանների յուրաքանչյուր հոդվածի վերնագիրը տրված է բացառապես հարմարության համար և չպետք է օգտագործվի տեքստի մեկնաբանման համար։
 2. Սույն փոխադրման հիմնական պայմանների տեքստի բնօրինակը անգլերեն լեզվով է; ցանկացած այլ լեզվով կամ լեզուներով թարգմանությունները տրամադրվում են միայն հղման հարմարության համար և պետք է ունենա գերակայություն բոլոր այլ լեզուների նկատմամբ:
 3. Սույն պայմանները (սույն «Պայմանները») Ձեզ տեղեկություններ են հաղորդում մեր մասին և սահմանում են իրավական դրույթներն ու պայմանները, որոնց համաձայն մենք պայմանագիր ենք կնքում Ձեզ հետ՝ Ձեր կողմից Fly Arna-ից չվերթներ ձեռք բերելու համար:
 4. Սույն Պայմանները պետք է ընթերցվեն իրար հետ միասին և ներառեն.
  • Մեր «Գաղտնիության քաղաքականությունը», որը սահմանում է, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր տվյալները;
  • Մեր Օգտագործման պայմանները, եթե Դուք օգտագործում եք մեր կայքը; և
  • Ձեր էլեկտրոնային տոմսում նշված ցանկացած հաստատման փաստաթուղթը կամ փոխադրման պայմանները:
 5. Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ սույն պայմանները և համոզվեք, որ Դուք հասկանում եք դրանք, նախքան մեզ մոտ որևէ ավիատոմս պատվիրելը:
 6. Բացի այդ, Դուք պարտավորված կլինեք վերոնշյալ պայմաններով, որոնք կգործեն Ձեր գնումը կատարելու պահին, եթե Դուք ձեռք բերեք հետևյալ լրացուցիչ ծառայությունները (յուրաքանչյուրը՝ «Լրացուցիչ ծառայություն»).
  1. Որտեղ եք ձեռք բերել փոխանցման ծառայություններ, ավտոմեքենաների վարձույթ, վարձակալման դրույթներ և պայմաններ;
  2. Եթե Դուք պատվիրել եք հյուրանոցներ, հետևեք հյուրանոցներում սահմանված դրույթներին ու պայմաններին:
 7. Մեզ հետ թռչելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել մեր զանգերի կենտրոններին կամ Հաճախակի Տրվող Հարցերին (ՀՏՀ)։
 8. Սույն Պայմանների և վերը նշված Լրացուցիչ ծառայությունների հատուկ դրույթների և պայմանների միջև որևէ անհամաձայնության դեպքում և/կամ ցանկացած պարտադիր տեղական օրենքներով, որոնք կիրառելի են Ձեր ամրագրման համար, կիրառվում են հատուկ դրույթներն ու պայմանները և/կամ տեղական պարտադիր օրենքները (հանգամանքներից ելնելով):
 9. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ երբ Դուք մեզ հետ ամրագրում կատարեք, մենք Ձեզ համար հաշիվ կստեղծենք, որի միջոցով Դուք կարող եք լրացնել և կառավարել Ձեր ամրագրումը: Մենք կարող ենք նաև դա անել, երբ Դուք ամրագրում եք կատարում մեկ այլ կողմի միջոցով կամ օգտագործում եք մեկ այլ կայք: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս մեր «Գաղտնիության քաղաքականությունը»: