Մեկնել այստեղից:
Հաճախ տրվող հարցեր

Նստատեղերի ընտրություն

Ուղևորներին երաշխավորվում են նույն նստատեղերը, որոնք նրանք նախապես ամրագրել են առցանց, եթե այլ կերպ չպահանջվի թռիչքի անվտանգությունը ապահովելու համար:

Ուղևորների նստեցումը իրականացվում է << առաջին եկածը սպասարկվում է առաջնահերթ>> սկզբունքով: Ընտանիքները հաշվի են առնվում, նստատեղերի առկայության դեպքում նրանց իրար կողքի նստատեղեր են հատկացվում: Այնուամենայնիվ, ընտանիքների համար հարմար իրար կողքի նստատեղեր ապահովելու համար միշտ խորհուրդ է տրվում` նախապես ամրագրել տեղերը տոմսերի ամրագրման պահին:.

Մանուկներին, հաշմանդամներին և հատուկ կարիքներ ունեցող ուղևորներին արգելվում է նստել վթարային ելքերի մոտ: