Մեկնել այստեղից:
Հաճախ տրվող հարցեր

Կորած կամ վնասված ուղեբեռ

<<Fly Arna>>-ն անում է ամեն ինչ, Ձեր ուղեբեռը չվացուցակով նախատեսված ժամին առաքելու համար, սակայն այն դեպքում, եթե Ձեր ուղեբեռը կորել է, և մենք չկարողանանք գտնել այն, կորած կամ վնասված ուղեբեռի համար մեր պատասխանատվությունը սահմանափակվում է 20,00 ԱՄՆ դոլարով` մեկ կգ-ի համար և առավելագույնը 20 կգ` մեկ ուղևորի համար: