Մեկնել այստեղից:
Հաճախ տրվող հարցեր

Լրացուցիչ ծառայություններ

Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ավելացվել ամրագրման պահին կամ ավելի ուշ՝ Ձեր ամրագման փոփոխությունները կատարելիս, օրինակ՝ նստատեղերը, ուղեբեռը  և սնունդը : Այս ծառայությունները նշված կլինեն Ձեր երթուղային անդորրագրի վրա:

Որոշ ծառայություններ պետք է ավելացվեն Ձեր թռիչքից որոշակի ժամանակ առաջ` հասանելիության դեպքում: